CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2020

Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2020

09/03/2020

    UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số: 383/KH –UBND ngày 26/2/2020 triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2020

Anh minh họa, nguồn Báo Gia Lai
     Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạch: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm c