CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Các đơn vị trực thuộc
dvtt.jpg


1. Ban quản lý Bến xe huyện.
    Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng.
2. Ban quản lý Chợ Chư Sê.

    Trưởng ban: Đồng chí Dương Thành Long
3. Ban quản lý các Công trình ĐT&VSMT huyện

    Trưởng ban: Đồng chí Lê Văn Minh
    Phó Trưởng ban: Đồng chí Phạm Văn Hanh
4. Ban quản lý các Dự án XDCB huyện.
  Trưởng ban: Đồng chí Trần Minh Triều
5. Trung tâm Y tế huyện.

    Giám đốc: Đồng chí Hồ Thanh Hùng.
    Phó Giám đốc: Đồng chí Tạ Văn Nghĩa.
    Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Đức Bảy.
    Phó Giám đốc: Đồng chí Trương Văn Cẩn.
6. Trung Dân số-KHHGĐ huyện.

    Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Văn Thắng.
7. Trung tâm Giáo dục-Thường xuyên huyện.

    Giám đốc: Đồng chí Lê Tuấn Nhu.
    Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Thành Đoan.
8. Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện.

    Giám đốc: Đồng chí Trương Văn An

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.