CHUYÊN MỤC

Làm theo lời Bác Hồ > Xây dựng kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác trong năm 2018

Xây dựng kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác trong năm 2018

26/03/2018

Căn cứ Công văn 1062-CV/BTGTU ngày 30/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, v/v thống nhất mẫu bản kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Công văn số 111-CV/BTGHU ngày 06/02/2018, về việc gửi mẫu bản kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác trong năm 2018, theo đó:

 Đối với đảng viên đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp: Nội dung bản kế hoạch cá nhân bao gồm các mục sau: (1) Về thực hiện nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; (2) Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; (3) Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017.
 
 Đối với đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Nội dung bản kế hoạch cá nhân bao gồm các mục sau: (1) Về thực hiện nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; (2) Về thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; (3) Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017.  

Việc thống nhất mẫu đăng ký kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng gắn với Chỉ thị 05 nhằm giúp cho từng cán bộ, đảng viên xây dựng bản kế hoạch cá nhân ngắn gọn, thể hiện rõ nét trách nhiệm, nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả trong toàn Đảng bộ huyện.
                                                                                      Kiều Hưng
 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.