CHUYÊN MỤC

Thống kê, báo cáo > Báo cáo về đất đai, dân số, lao động quý > Báo cáo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019 trên địa bà

Báo cáo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019 trên địa bàn huyện Chư Sê

15/02/2019

TẢI TẠI ĐÂY