CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Sản xuất, kinh doanh vụ mùa > Mô hình hỗ trợ bò sinh sản giúp hội viên nghèo sớm ổn định cuộc sống

Mô hình hỗ trợ bò sinh sản giúp hội viên nghèo sớm ổn định cuộc sống

02/10/2019

     Tạo sinh kế, giúp hội viên cựu chiến binh nghèo có tiền đề phát triển trồng trọt, chăn nuôi là một trong những cách làm mang lại hiệu quả được Hội cựu chiến binh thị trấn Chư Sê triển khai thực hiện thời gian qua. Từ đầu năm 2018 đến nay từ nguồn quỹ vận động mỗi hội viên đóng góp 20 nghìn/năm, hội đã mua bò giao cho hội viên nghèo gặp khó khăn về kinh tế để phát triển chăn nuôi tạo thêm cơ hội vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống


Buổi lễ giao bò sinh sản giúp hội viên nghèo tại làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê
     Hội cựu chiến binh thị trấn hiện có 723 hội viên, trong đó có 05 hội viên cận nghèo, không có hộ nghèo. Để có nguồn kinh phí hoạt động giúp đỡ hội viên khó khăn về kinh tế, ngay từ đầu năm hội đã xây dựng kế hoạch về việc vận động cán bộ hội viên đóng góp tiền để làm quỹ mua bò tặng cho hội viên phát triển chăn nuôi. Kể từ lúc phát động phong trào, đông đảo cán bộ hội viên đang sinh hoạt tại 21/21 chi hội thôn, làng, tổ dân phố nhiệt tình hưởng ứng tham gia, thông qua hình thức đóng góp tiền để mua bò sinh sản. Nhằm tạo sự công bằng, hội thành lập đoàn, tiến hành khảo sát số hội viên nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện sản xuất để có phương án hỗ trợ.
     Ông Hoàng Anh Bắc, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thị trấn Chư Sê cho biết: “ thực hiện xóa đói giảm nghèo cho hội viên, chấp hành nghị quyết của BCH đảng bộ năm 2018 thì hội cựu chiến binh đã tiến hành tổ chức lập kế hoạch triển khai tặng bò cho hội viên nghèo từ 2018. Năm 2018, hội đã tặng 2 cặp bò là 25 triệu cho hai hội viên làng Tốt Biớch và làng Kê. Đến năm 2019, hội tiến hành tổ chức vận động tặng một cặp bò cho một hội viên của làng Hăng Ring. Trước khi tổ chức kế hoạch tặng bò này, hội đã vận động hội viên  tham gia đóng góp quỹ nghĩa tình đồng đội cùng với quỹ nghĩa tình đồng đội của tỉnh hội tổ chức xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho 2 hội viên, một gia đình hội viên của làng kê và tổ dân phố 9”.
 

Ông Hoàng Anh Bắc, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thị trấn Chư Sê
trao bò cho hội viên Rơ Lan Nam, làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê.
     Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Chi hội trưởng cựu chiến binh làng Hăng Ring cho biết; Thời gian qua chi hội luôn làm tốt công tác vận động, tuyên truyền hội viên đóng góp tiền để làm quỹ mua bò, xây nhà nghĩa tình đồng đội nhằm giúp hội viên trên địa bàn thị trấn có điều kiện ổn định cuộc sống. Năm 2019 chi hội đã tiến hành họp, bình xét rồi đề nghị với cấp trên mua một cặp bò tặng cho một hội viên nghèo của làng chăn nuôi. “Sự phát triển của làng Hăng Ring thì cũng mong muốn làm sao các đồng chí cũng rất hưởng ứng phong trào, chúng tôi có 28 hội viên, 100% các đồng chí cũng đã nhất trí quan