CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật > Truyền thông pháp luật cho 70 chị em phụ nữ dân tộc thiểu số

Truyền thông pháp luật cho 70 chị em phụ nữ dân tộc thiểu số

15/05/2020

     Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức truyền thông pháp luật phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em cho hơn 70 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tại 2 địa điểm làng Vel và UBND xã Ia Ko ( huyện Chư Sê).