CHUYÊN MỤC


Quý bạn đọc thân mến!

        Theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 21/01/2013 của Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai về việc tổ chức lấy ý kiến dân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
        Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai trân trọng đề nghị các tổ chức và cá nhân quan tâm tham gia ý kiến xây dựng bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến đóng góp xin gửi qua Email: vpddbqhhdnd@gialai.gov.vn hoặc gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai.
        Địa chỉ: số 07 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Thư góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gửi qua đường bưu điện không phải dán tem).
        Nội dung bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Tải về máy
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!</