CHUYÊN MỤC

Chỉ đạo, điều hành > Kế hoạch/ lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 14/8 đến ngày 19/8/2023

14/08/2023

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 07/8 đến ngày 12/8/2023

07/08/2023

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 17/7 đến ngày 22/7/2023

17/07/2023

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 10/7 đến ngày 15/7/2023

10/07/2023

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 03/7 đến ngày 08/7/2023

03/07/2023

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023

20/06/2023

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 12/6 đến ngày 17/6/2023

12/06/2023

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 29/05/2023-03/06/2023

30/05/2023

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 08/05/2023-13/03/2023

08/05/2023

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 20/03/2023-25/03/2023

21/03/2023

TẢI TẠI ĐÂY!

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Các tin khác

Lịch công tác tuần từ ngày 14/8 đến ngày 19/8/2023.(14/08/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/8 đến ngày 12/8/2023.(07/08/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/7 đến ngày 22/7/2023.(17/07/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 10/7 đến ngày 15/7/2023.(10/07/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/7 đến ngày 08/7/2023.(03/07/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023.(20/06/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 12/6 đến ngày 17/6/2023.(12/06/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 29/05/2023-03/06/2023 .(30/05/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 08/05/2023-13/03/2023 .(08/05/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/03/2023-25/03/2023 .(21/03/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 27/02/2023-04/03/2023 .(27/02/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 13/02/2023-18/02/2023 .(13/02/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 30/01/2023-04/02/2023 .(30/01/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 16/01/2023-28/01/2023 .(16/01/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 09/01/2023-14/01/2023 .(09/01/2023)

Lịch công tác tuần từ ngày 19/12/2022-24/12/2022 .(20/12/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 05/12/2022-10/12/2022 .(05/12/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 28/11/2022-03/12/2022 .(28/11/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 21/11/2022-26/11/2022 .(21/11/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 14/11/2022-19/11/2022 .(14/11/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/11/2022-12/11/2022 .(07/11/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 31/10/2022-05/11/2022 .(31/10/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 24/10/2022-29/10/2022 .(24/10/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/10/2022-08/10/2022 .(04/10/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 26/09/2022-30/09/2022 .(26/09/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 19/09/2022-23/09/2022 .(19/09/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 12/09/2022-17/09/2022 .(12/09/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 29/08/2022-03/09/2022 .(29/08/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 25/07/2022-30/07/2022 .(25/07/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 18/07/2022-23/07/2022 .(18/07/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 11/07/2022-16/07/2022 .(11/07/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 04/07/2022-09/07/2022 .(04/07/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/06/2022-25/06/2022 .(20/06/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 06/06/2022-11/06/2022 .(06/06/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 23/05/2022-28/05/2022 .(23/05/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 16/05/2022-21/05/2022 .(16/05/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 09/05/2022-14/05/2022 .(10/05/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 11/04/2022-16/04/2022 .(12/04/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 28/03/2022-02/04/2022 .(28/03/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/03/2022-12/03/2022 .(07/03/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 21/02/2022-26/02/2022 .(21/02/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 14/02/2022-19/02/2022 .(14/02/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/01/2022-22/01/2022 .(17/01/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 10/01/2022-15/01/2022 .(11/01/2022)

Lịch công tác tuần từ ngày 27/12/2021-01/01/2022 .(28/12/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/12/2021-25/12/2021 .(21/12/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 06/12/2021-11/12/2021 .(06/12/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 29/11/2021-03/12/2021 .(30/11/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 01/11/2021-06/11/2021 .(01/11/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 25/10/2021-30/10/2021 .(25/10/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 18/10/2021-23/10/2021 .(18/10/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 04/10/2021-09/10/2021 .(04/10/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 27/09/2021-02/10/2021 .(28/09/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/09/2021-25/09/2021 .(20/09/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 13/09/2021-18/09/2021 .(13/09/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 06/09/2021-11/09/2021 .(06/09/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 16/08/2021-21/08/2021 .(16/08/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 09/08/2021-14/08/2021 .(10/08/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 02/08/2021-07/08/2021 .(03/08/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 26/07/2021-31/07/2021 .(26/07/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 19/07/2021-24/07/2021 .(20/07/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 12/07/2021-17/07/2021 .(13/07/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 05/07/2021-10/07/2021 .(06/07/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 28/06/2021-03/07/2021 .(29/06/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 21/06/2021-26/06/2021 .(22/06/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 14/06/2021-19/06/2021 .(15/06/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/06/2021-12/06/2021 .(07/06/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 31/05/2021-05/06/2021 .(31/05/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 24/05/2021-29/05/2021 .(24/05/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/05/2021-23/05/2021 .(17/05/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 10/05/2021-15/05/2021 .(10/05/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/05/2021-08/05/2021 .(03/05/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 26/04/2021-01/05/2021 .(26/04/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 19/04/2021-24/04/2021 .(19/04/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 12/04/2021-17/04/2021 .(12/04/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 05/04/2021-10/04/2021 .(05/04/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 29/03/2021-03/04/2021 .(29/03/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 22/03/2021-27/03/2021 .(22/03/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 15/03/2021-20/03/2021 .(15/03/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 08/03/2021-13/03/2021 .(08/03/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 01/03/2021-06/03/2021 .(01/03/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 22/02/2021-27/02/2021 .(22/02/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 08/02/2021-19/02/2021 .(09/02/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 01/02/2021-06/02/2021 .(01/02/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 25/01/2021-30/01/2021 .(25/01/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 18/01/2021-23/01/2021 .(18/01/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 11/01/2021-16/01/2021 .(11/01/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 04/01/2021-09/01/2021 .(05/01/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 28/12/2020-02/01/2021 .(28/12/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 21/12-26/12/2020 .(22/12/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 14/12-20/12/2020 .(15/12/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/12-12/12/2020 .(07/12/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 30/11-05/12/2020 .(30/11/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 23/11-29/11/2020 .(23/11/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 16/11-21/11/2020 .(16/11/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 09/11-14/11/2020 .(09/11/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 02/11-07/11/2020 .(02/11/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 26/10-31/10/2020 .(26/10/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 19/10-24/10/2020 .(19/10/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 12/10-17/10/2020 .(12/10/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 05/10-10/10/2020 .(05/10/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 28/09-03/10/2020 .(28/09/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 14/09-19/09/2020 .(14/09/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/09-12/09/2020 .(07/09/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 31/08-05/09/2020 .(31/08/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 24/08-29/08/2020 .(24/08/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/08-22/08/2020 .(17/08/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 10/08-15/08/2020 .(10/08/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/08-08/08/2020 .(03/08/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 27/07-01/08/2020 .(28/07/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/07-26/07/2020 .(20/07/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 13/07-18/07/2020 .(13/07/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 06/07-11/07/2020 .(06/07/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 29/06-04/07/2020 .(29/06/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 22/06-27/06/2020 .(22/06/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 15/06-20/06/2020 .(15/06/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 08/06-13/06/2020 .(08/06/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 01/06-06/06/2020 .(01/06/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 25/05-31/05/2020 .(25/05/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 18/05-23/05/2020 .(18/05/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 11/05-16/05/2020 .(11/05/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 04/05-09/05/2020 .(04/05/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/04-25/04/2020 .(20/04/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 30/03-04/04/2020 .(30/03/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 23/03-28/03/2020 .(23/03/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 16/03-21/03/2020 .(16/03/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 09/03-14/03/2020 .(09/03/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 02/03-07/03/2020 .(02/03/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 24/02-01/03/2020 .(24/02/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/02-22/02/2020 .(17/02/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 10/02-15/02/2020 .(11/02/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/02-08/02/2020 .(03/02/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/01-01/02/2020 .(20/01/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 13/01-18/01/2020 .(13/01/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 06/01-11/01/2020 .(06/01/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 30/12-04/01/2019 .(30/12/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 23/12-28/12/2019 .(23/12/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 16/12-21/12/2019 .(17/12/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 02/12-07/12/2019 .(02/12/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 25/11-30/11/2019 .(25/11/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 18/11-23/11/2019 .(18/11/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 11/11-16/11/2019 .(11/11/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 04/11-09/11/2019 .(04/11/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 28/10-02/11/2019 .(28/10/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 21/10-26/10/2019 .(21/10/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 14/10-19/10/2019 .(14/10/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/10-12/10/2019 .(07/10/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 30/9-05/10/2019 .(30/09/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 23/9-28/9/2019 .(24/09/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 16/9-21/9/2019 .(16/09/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 9/9-14/9/2019.(10/09/2019)

Lịch công tác tuền từ ngày 26/8-31/8/2019 .(27/08/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 19/8-24/8/2019 .(19/08/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 12/8-17/8/2019 .(12/08/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 5/8-10/8/2019.(05/08/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 29/7-03/8/2019 .(29/07/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 22/7-27/7/2019.(22/07/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 15/7-20/7/2019.(15/07/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 8/7-13/7/2019.(08/07/2019)

Lịch công tác tuền từ ngày 10/6-15/6/2019 .(12/06/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/6-8/6/2019 .(03/06/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 27/5-01/6/2019.(28/05/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/5-25/5/2019 .(21/05/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 13/5-18/5/2019 .(14/05/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 6/5-11/5/2019 .(06/05/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 8/4-13/4/2019 .(08/04/2019)

Về việc lịch công tác tuần từ ngày 18/3-23/3/2019 .(19/03/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 11/3-16/3/2019 .(11/03/2019)

LỊch công tác tuần từ ngày 25/2-2/3/2019.(26/02/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 5/3-10/3/2018.(06/03/2018)

Lịch công tác tuần từ ngày 05/2-10/2/2018.(06/02/2018)

Lịch công tác tuần từ ngày 29/01-03/2/2018 .(29/01/2018)

Lịch công tác tuần từ ngày 22/01 đến ngày 27/01/2018.(22/01/2018)

Lịch công tác tuần từ ngày 01/01-06/01/2018.(02/01/2018)

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện và TT HĐND huyện từ ngày....(25/12/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 04/12-09/12/2017.(05/12/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 27/11-3/12/2017.(27/11/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 20/11-25/11/2017 ( gửi lại).(24/11/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 13/11-18/11/2017.(13/11/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 9/10-14/10/2017.(09/10/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 02/10-7/10/2017.(02/10/2017)

Lịch công tác tuần của của Lãnh đạo UBND và TT HĐND huyện từ....(25/09/2017)

Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND và TT HĐND huyện từ ngày....(05/09/2017)

Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND huyện và HĐND huyện từ....(28/08/2017)

Lịch công tác tuần của UBND huyện và TT HĐND huyện từ ngày 21....(21/08/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 14/8-19/8/2017.(14/08/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 07/8/2017-12/8/2017.(07/08/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 31/7-5/8/2017.(31/07/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/7-22/7/2017.(17/07/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 10/7-15/7/2017.(10/07/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/7 đến ngày 8/7/2017.(03/07/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 12/6-16/6/2017.(12/06/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 22-27/5/2017.(22/05/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 01/5-6/5/2017.(03/05/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 24/4-29/4/2017.(26/04/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 đến ngày 22/4/2017.(17/04/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 10/4-15/4/2017.(10/04/2017)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/4-8/4/2017.(03/04/2017)

Lịch làm việc của lãnh đạo huyện từ ngày 03/1-07/01/2017.(03/01/2017)

Lịch làm việc của lãnh đạo huyện từ ngày 26/12-31/12/2016.(26/12/2016)

Lịch làm việc của lãnh đạo huyện từ ngày 19/12-24/12/2016.(19/12/2016)

Lịch làm việc của lãnh đạo huyện từ ngày 05/12-09/12/2016.(05/12/2016)

Lịch làm việc của lãnh đạo huyện từ ngày 28/11-2/12/2016.(28/11/2016)

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ ngày 21/11-26/11....(22/11/2016)

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ ngày 7/11-12/11....(07/11/2016)

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ ngày 31/10-5/11....(03/11/2016)

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo huyện từ ngày 22/8-27/8/2016.(22/08/2016)

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ ngày 18/7-30/7/2016.(18/07/2016)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.