CHUYÊN MỤC

Chỉ đạo, điều hành > Kế hoạch/ lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 21/06/2021-26/06/2021

22/06/2021

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 14/06/2021-19/06/2021

15/06/2021

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 07/06/2021-12/06/2021

07/06/2021

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 31/05/2021-05/06/2021

31/05/2021

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 24/05/2021-29/05/2021

24/05/2021

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 17/05/2021-23/05/2021

17/05/2021

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 10/05/2021-15/05/2021

10/05/2021

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 03/05/2021-08/05/2021

03/05/2021

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 26/04/2021-01/05/2021

26/04/2021

TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 19/04/2021-24/04/2021

19/04/2021

TẢI TẠI ĐÂY!

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|