CHUYÊN MỤC

Văn bản > Văn bản HDND Huyện > Kỳ họp thứ 13 (Chuyên đề) - HĐND huyện khóa IX
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Kỳ họp thứ 13 (Chuyên đề)- HĐND huyện khóa IX

 
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện 05/10/2020 TẢI TẠI ĐÂY
2 Báo cáo thẩm tra nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND huyện khóa IX 05/10/2020 TẢI TẠI ĐÂY
3 CHƯƠNG TRINH KỲ HỌP 05/10/2020 TẢI TẠI ĐÂY
4 Nghị quyết bầu cử UV UBND 05/10/2020 TẢI TẠI ĐÂY
5 Nghị quyết miễn nhiệm PCT UBND huyện 05/10/2020 TẢI TẠI ĐÂY
6 Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện 05/10/2020 TẢI TẠI ĐÂY
7 Nghị quyết thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện 05/10/2020 TẢI TẠI ĐÂY
8 Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 05/10/2020 TẢI TẠI ĐÂY
9 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung PCT 05/10/2020 TẢI TẠI ĐÂY
10 TỜ TRÌNH đề nghị miễn nhiệm PCT và Ủy viên UBND huyện 05/10/2020 TẢI TẠI ĐÂY
11 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 05/10/2020 TẢI TẠI ĐÂY
12 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh , bổ sung một số chỉ tiêu vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện chư sê 05/10/2020 TẢI TẠI ĐÂY
13 TỜ TRÌNH Về việc bầu cử bổ sung PCT UBND huyện và Ủy viên UBND huyện Chư Sê, nhiệm kỳ 2016-2021 05/10/2020 TẢI TẠI ĐÂY
14 TỜ TRÌNH Về việc bầu cử bổ sung UV UBND huyện và Ủy viên UBND huyện Chư Sê, nhiệm kỳ 2016-2021 05/10/2020 TẢI TẠI ĐÂY

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.