CHUYÊN MỤC

Văn bản > Văn bản HDND Huyện > Kỳ họp thứ 07 - HĐND huyện khóa X
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Kỳ họp thứ 07 (Chuyên đề)- HĐND huyện khóa X

 
1 01.CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP 18/08/2022 TẢI TẠI ĐÂY
2 01.GIẤY TRIỆU TẬP 18/08/2022 TẢI TẠI ĐÂY
3 02. Tờ trình_Nghị quyết về việc bãi bỏ NQ số 09/NQ -HĐND ngày 18/3/2021 của HĐND huyện Chư Sê 18/08/2022 TẢI TẠI ĐÂY
4 03. Tờ trình_Nghị quyết Đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 19/NQ -HĐND ngày 27/11/2020 và Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện chư sê về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn chư sê 18/08/2022 TẢI TẠI ĐÂY
5 04. Tờ trình_Nghị quyết Về việc phê duyệt phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 18/08/2022 TẢI TẠI ĐÂY
6 05. Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND huyện ( trình tại kỳ họp thứ 7 ( chuyên đề) HĐND huyện khóa X 19/08/2022 TẢI TẠI ĐÂY
7 06. Bản đồ 1_TTr 210 19/08/2022 TẢI TẠI ĐÂY
8 07. Bản đồ 2_TTr 210 19/08/2022 TẢI TẠI ĐÂY
9 08. Bản đồ 3_TTr 210 19/08/2022 TẢI TẠI ĐÂY
10 09. Bản đồ 4_TTr 210 19/08/2022 TẢI TẠI ĐÂY
11 10. Bản đồ 5_TTr 210 19/08/2022 TẢI TẠI ĐÂY
12 11. Bản đồ 6_TTr 210 19/08/2022 TẢI TẠI ĐÂY

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.