CHUYÊN MỤC

Văn bản > Văn bản HDND Huyện > Kỳ họp thứ 08 - HĐND huyện khóa X
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Kỳ họp thứ 08 (Chuyên đề)- HĐND huyện khóa X

 
1 01. Giấy Triệu tập - Dự kiến Chương trình 01/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
2 02. Tờ Trình Dự thảo NQ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện đầu tư 01/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
3 03. Tờ Trình Dự thảo NQ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách huyện đầu tư 01/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
4 04. Tờ Trình Dự thảo NQ về về kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện đầu tư ( lần 2) 01/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
5 05. Tờ Trình Dự thảo NQ về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 01/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
6 06. Tờ Trình Dự thảo NQ về việc Phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG DTTS&MN năm 2022 trên địa bàn huyện Chư Sê 01/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
7 07. Tờ Trình Dự thảo NQ về việc Phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2022 01/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
8 08. Tờ Trình Dự thảo NQ về việc Phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia gia giảm nghèo bền vừng năm 2022 01/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
9 08. Tờ Trình Dự thảo NQ về việc Phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia gia giảm nghèo bền vừng năm 2022 01/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY
10 09. Báo cáo thẩm tra các tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBND huyện 01/11/2022 TẢI TẠI ĐÂY

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.