CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > Điểm mới trong tiêu chí đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP

Điểm mới trong tiêu chí đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP

09/03/2023

      Ngày 24/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 148/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).Theo đó, có sự thay đổi trong bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP như sau:
 
       Phần A: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (40 điểm), gồm: Tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng (Theo Quyết định1048/QĐ-TTglà 35 điểm).


Ảnh: M.H
 
       Phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (25 điểm), gồm: Tiếp thị; câu chuyện về sản phẩm.
       Phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (35 điểm), gồm: Chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế. (Theo Quyết định1048/QĐ-TTglà 40 điểm)
      Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành 05 hạng với một số điểm thay đổi cụ thể:
      a) Hạng 5 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm, làsản phẩm đặc trưng, tiêu chuẩn chất lượng cao và hội tụ điều kiện để xuất khẩu(Theo Quyết định1048/QĐ-TTglà: Tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm, là sản phẩm cấp quốc gia, có thể xuất khẩu).
       b) Hạng 4 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến dưới 90 điểm, là sản phẩm đặc trưng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiếp cận thị trường tốt, có tiềm năng nâng cấp lên hạng 5 sao(Theo Quyết định1048/QĐ-TTglà: Tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến 89 điểm, là sản phẩm cấp tỉnh, có thể nâng cấp lên hạng 5 sao).
        c) Hạng 3 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 50đếndưới 70điểm, là sản phẩm có đặc thù, được quản lý và thương mại ổn định, có thể nâng cấp lên hạng 4 sao(Theo Quyết định1048/QĐ-TTglà: Tổng điểm trung bình đạt từ 50 đến 69 điểm, là sản phẩm cấp tỉnh, đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp lên hạng 4 sao).
        d) Hạng 2 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 30 đến dưới 50 điểm, sản phẩm được sản xuất, bước đầu hìnhthànhchất lượng cụ thể,cóthể tiếp tục nâng cấp để nâng lên hạng 3 sao(Theo Quyết định1048/QĐ-TTglà: Tổng điểm trung bình đạt từ 30 đến 49 điểm, sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, có thể tiếp tục nâng cấp để nâng lên hạng 3 sao).
        đ) Hạng 1 sao: Tổng điểm trung bình đạt dưới 30 điểm, là sản phẩm sơ khai, chưa được hình thành trong thương mại, có thể nâng cấp lên hạng 2 sao(Theo Quyết định1048/QĐ-TTglà: Tổng điểm trung bình đạt dưới 30 điểm, là sản phẩm khởi điểm tham gia Chương trình OCOP, có thể nâng cấp lên hạng 2 sao).
    Bên cạnh đó, Quyết định còn nêu rõ:Đối với các sản phẩm đã được đánh giá, công nhận theo Quyết định số1048/QĐ-TTgngày 21 tháng 8 năm 2019 trước ngày Quyết định nàycóhiệu lực, được bảo lưu trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được công nhận.
      Đối với các sản phẩm được Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá đạt tiềm năng 5 sao, có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, tiếp tục áp dụng Bộ tiêu chí theo Quyết định số1048/QĐ-TTg.
     Quyết định148/QĐ-TTgcó hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định1048/QĐ-TTg năm 2019 và Quyết định 781/QĐ-TTg.
 
                                                       Ban Tuyên giáo Huyện ủy (TH)
 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.