CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > CÔNG AN HUYỆN CHƯ SÊ QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

CÔNG AN HUYỆN CHƯ SÊ QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

29/01/2018

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” của Bộ trưởng Bộ công an, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, của Huyện ủy, UBND huyện Chư Sê, Công an huyện Chư Sê với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm và xung kích làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy chính quyền, phối hợp chặc chẽ với các ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các giải pháp công tác công an trên địa bàn 15 xã, thị trấn, 183 thôn làng, tổ dân phố (123 làng đồng bào dân tộc thiểu số), huy động cán bộ chiến sĩ đoàn kết ra sức thi đua, phấn đấu, vươn lên, vượt mọi khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội với những thành tựu quan trọng. 

1. Chủ động tham mưu cho Thường trực huyện uỷ, UBND huyện và cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sâu rộng và thiết thực. Xây dựng các kế hoạch, báo cáo đề xuất để triển khai các chủ trương, giải pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị phù hợp với thực tiễn đấu tranh làm thất bại chiến lược "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch nhất là các âm mưu tác động nhằm chuyển hoá nội bộ, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.
 Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, tập trung đồng bộ các biện pháp công tác công an huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tham gia. Ngoài ra, tăng cường phối hợp, thông báo về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm hình sự, nâng cao tin thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân bảo vệ tốt tính mạng, tài sản và tố giác tội phạm. Xây dựng Đảng bộ, Chi bộ và lực lượng Công an huyện chính qui, tinh nhuệ từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước và đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
2. Tập trung tham mưu, phối hợp giải quyết bức xúc về kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đổi mới công tác vận động quần chúng trong đồng bào DTTS, xây dựng lực lượng nồng cốt ở cơ sở đủ mạnh là chỗ dựa vững chắc cho quần chúng nhân dân trong đấu tranh, tấn công chính trị với luận điệu tuyên truyền sai trái, phản động.
Công an huyện phối hợp cấp ủy chính quyền các cấp và ban ngành đoàn thể tổ chức kiện toàn xây dựng 14 Ban công an xã vói 214 đồng chí công an viên; 01 Ban 09 Tổ Bảo vệ dân phố với 47 đồng chí; 62 Tổ Tự quản về an ninh trật tự với 410 thành viên; 156 Tổ Hòa giải với 803 thành viên; 15 Tổ Tự quản an toàn giao thông với 96 thành viên; 56 Tổ An ninh nhân dân với 56 thành viên; 10 CLB Phụ nữ và pháp luật với 310 thành viên; 08 CLB Phụ nữ với an toàn giao thông với 270 thành viên; 09 CLB Phụ nữ nuôi dạy con tốt với 315 thành viên; 09 CLB “5 Không, 3 Sạch” với 324 thành viên. Kết quả đạt được 175 khu dân cư, 13 xã, 38 cơ quan đơn vị, 02 doanh nghiệp đạt chuẩn về ANTT.
3. Đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo chỉ huy, xác định nhiệm vụ trọng tâm và tình hình vụ việc phức tạp, nổi cộm để tập trung chỉ đạo giải quyết ngay tại cơ sở, nơi phát sinh. Trên cơ sở đó, chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn và giải quyết kịp thời đảm bảo giữ vững an ninh trên các lĩnh vực và địa bàn trọng điểm. Tập trung đấu tranh trấn áp các hoạt động phục hồi khung tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đêga”. Tổ chức tiếp xúc gặp gỡ, tranh thủ phát huy vai trò 88 người có uy tín trong DTTS, chức sắc trong tôn giáo; phối hợp tổ chức 104 đợt phát động quần chúng thu hút hàng ngàn quần chúng nhân dân tham dự, tổ chức đúng qui trình và hiệu quả công tác QLGD đối tượng FULRO tại cộng đồng. Đồng thời, tập trung lực lượng thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh nông thôn, an ninh học đường.
Tổ chức tốt công tác nắm tình hình trên tất cả các mặt, trong đó tập trung xây dựng phương án bảo vệ địa bàn, mục tiêu trọng điểm phức tạp về ANTT phát hiện kịp thời âm mưu, ý đồ chống phá của địch, dự báo chính xác tình huống phức tạp có thể xảy ra để chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại hoạt động phá hoại. Xử lý triệt để những nảy sinh đe dọa ổn định, hình thành “điểm nóng” an toàn, hiệu quả, không để phục hồi tổ chức FULRO, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, gây rối ANTT. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của huyện.
Bên cạnh đó, Công an huyện đã huy động lực lượng cảnh sát điều tra truy tố hàng trăm vụ án, bị can, thu hồi tài sản trị giá nhiều tỉ đồng, truy bắt đối tượng có lệnh truy nã, vận động đối tượng phạm tội ra đầu thú. Tiến hành gọi hỏi răn đe, giáo dục số đối tượng hình sự, ma túy; tổ chức các biện pháp phòng ngừa tuần tra kiểm soát địa bàn nắm hộ, nắm người, phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hạn chế thấp nhất điều kiện thực hiện phạm tội; chấn chỉnh công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, thực hiện tốt Luật cư trú; vận động quần chúng nhân dân tự giác giao nộp và phát hiện thu giữ súng tự chế, các loại đạn pháo, vũ khí. ….Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ nhằm hạn chế và kiểm soát an toàn, tai nạn giao thông
4. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm chỉ đạo, tăng cường cũng cố và phát triển tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Công an huyện với 09 chi bộ với 133 đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ năng lực chuyên môn và sức khỏe đảm đương được nhiệm vụ. Xây dựng, củng cố nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ và cán bộ Đảng viên, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến rõ rệt về trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong toàn đơn vị, chấp hành tốt khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và điều lệnh Công an nhân dân.
Kết quả
5. Tăng cường công tác xây dựng lực lượng Công an, điều chỉnh lực lượng phù hợp với tính chất của từng địa bàn và yêu cầu công tác cụ thể của từng địa phương, đơn vị nghiệp vụ; nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ, không ngừng tôi luyện nâng cao bản lĩnh, chuyên môn nghiệp vụ đủ sức quán xuyến địa bàn, đối tượng. Đồng thời phải chủ động trong xử lý mọi tình huống phức tạp xảy ra ở cơ sở, mọi thông tin được báo cáo kịp thời, chính xác và thực hiện theo đúng qui trình qui định của ngành.
 Đưa lực lượng trinh sát trực tiếp xuống những địa bàn trọng điểm, thực hiện 04 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào) với nhân dân; đây chính là lực lượng mũi nhọn, trực tiếp triển khai các biện pháp trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của tội phạm.
Năm 2016, Công an huyện Chư Sê đã vinh dự nhận Cờ Thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Bộ Công an. Trong năm 2017, đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng, 21 đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 120 đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến và được tặng khen thưởng: 06 bằng khen Bộ Công an, 01 bằng khen của Tổng cục Cảnh sát, 03 bằng khen UBND tỉnh và trên 30 giấy khen tặng cho tập thể, CBCS của Giám đốc Công an tỉnh, chủ tịch UBND huyện. Tham gia hội thao khối nội chính do UBND tỉnh tổ chức, kết quả đạt giải nhất đôi nam, giải nhì đơn nam; tham gia giải nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng AN, đạt giải giải nhì đôi nam môn tennis, giải nhất đơn nam môn cầu lông; phối hợp tham gia hội thao PCCC do Công an tỉnh tổ chức, kết quả đạt giải nhất toàn đoàn…
36 năm xây dựng và trưởng thành với truyền thống hơn 70 năm Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, Công an huyện Chư Sê tự hào góp phần chiến công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng, với lợi ích của dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng./.
Trung tá Phan Thanh Hải
Phó trưởng công an huyện Chư Sê
 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.