CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > Chư Sê: Tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn huyện

Chư Sê: Tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn huyện

25/06/2021

     Sau 5 năm triển khai thực hiện thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Chư Sê giai đoạn 2017-2021. Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, nhất là Phòng Tư pháp-Cơ quan Thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã đa dạng hóa các loại hình tổ chức nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc duy trì có hiệu quả hoạt động quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện


     Phòng Tư pháp đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật cần thiết liên quan đến đời sống người dân và các cán bộ, công chức, viên chức của các xã, thị trấn và hệ thống chính trị của các thôn, làng, tổ dân phố, các hội đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện được 240 lượt tuyên truyền với trên 10,050 lượt người tham dự Thực hiện tiếp nhận tài liệu tuyên truyền của Sở Tư pháp và phát cho 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với số lượng 28,416 cuốn tài liệu, tờ gấp các loại.
     Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan khác trong việc phổ biến giáo dục pháp luật. Cụ thể:
     Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thông tin&thể thao huyện  tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và nhiệm vụ chính trị của huyện như: Luật nghĩa vụ quân sự; Cải cách thủ tục hành chính, Luật an toàn giao thông, Luật an toàn thực phẩm, an toàn lao động, Luật phòng, chống cháy nổ, Luật phòng chống các tệ nạn xã hội, Phòng chống bạo lực gia đình, thi đua - khen thưởng, luật tổ chức chính quyền địa phương, luật công chức, viên chức, tháng hành động vì trẻ em, ngày pháp luật Việt Nam. Các hình thức tuyên truyền PBGDPL chủ yếu thông qua việc thực hiện các tin, bài, phóng sự phát trên sóng phát thanh; bản tin video, tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử của huyện; xe loa lưu động; băng rôn khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin lưu động tại cơ sở và các hoạt động khác phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị... với 19 chuyên mục “góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ huyện” phát sóng từ ngày 7/2/2020 - 27/3/2020; 12 chuyên mục “góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh” phát sóng từ ngày 29/4/2020-31/5/2020; 21 chuyên mục Hỏi-Đáp bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 phát sóng từ 01/3/2021 - 28/4/2021; 24 chuyên mục an toàn giao thông; 18 chuyên mục CCHC; hơn 253 tin, bài tiếng Việt; 93 tin, bài tiếng Jrai phát trên sóng phát thanh. Gửi website của huyện: hơn 95 tin, bài; tuyên truyền cổ động, trực quan như: Treo 15.090 lượt cờ các loại; Cắt 10.350m băng rôn qua đường; làm mới 4.210 m2 pa nô; Xây dựng mới 18 cụm Pano và 1 cổng chào tại đường Phan Đình Phùng; thay mới 920 cờ, đồng thời tuyên truyền lưu động tại các các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được 660 giờ; thông tin lưu động đã phục vụ được 252 buổi.
     Phối hợp với UBMT Tổ quốc huyện mở 08 lớp tập huấn tại huyện trong đó nội dung chủ yếu là tập huấn: Bộ luật dân sự, Luật hoà giải ở cơ sở, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Pháp luật về tôn giáo tín ngưỡng, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất cho cán bộ, công chức cấp xã và tổ viên tổ hoà giải ở các địa phương; tổ chức 210 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 10.800 lượt người tham gia.
Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức truyền thông pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, những vấn đề hội viên, phụ nữ quan tâm theo Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới” tại xã Ia Hlốp có 40 chị tham gia và thành lập mới được 06 CLB “nói không với nạn tảo hôn” có 149 thành viên tham gia và tổ chức truyên truyền cho các em học sinh hiểu về Luật hôn nhân gia đình và tảo hôn tại 02 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THPT Dân tộc nội trú huyện có 1.589 em học sinh tham gia và triển khai thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia  giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới giai đoạn 2017 - 2027” có 155 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia; tổ chức tuyên truyền “an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, trường học và xã hội” tại Trường Trung học Chu Văn An, Lương Thế Vinh có 1.432 em học sinh tham gia, trao 04 xuất quà cho 04 em học sinh nghèo tổng số tiền 1,2 triệu đồng.
     Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức các hoạt động truyền thông pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, đuối nước, xâm hại trẻ em và nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 596 hội viên, phụ nữ tại 12/15 xã, thị trấn: Ia Pal, Ayun, Kông htok, Al bá, thị trấn Chư Sê, xã Bờ Ngoong, Bar Maih, Chư Pơng, Ia Tiêm, Ia Glai, Hbông, Ia Blang. Đồng thời phối hợp với Công an huyện; Ban An toàn Giao thông,... tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, về phòng chống Ma túy, HIV, về an ninh học đường, về phòng chống các tệ nạn xã hội,…cung cấp cho cơ sở Đoàn, xây dựng hình mẫu thanh niên và phong cách cán bộ đoàn trong thời kỳ mới, kết quả đã có 4.225 lượt đoàn viên, TTN tìm hiểu nghiên cứu các nội dung.     
Ngoài ra, UBND huyện cũng chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các đơn vị Trường học tổ chức học tập Luật Giáo dục; Luật Viên chức; Luật Công đoàn, Luật giao thông, Luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em, các quy định pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội như ma túy và an ninh học đường đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Kết hợp lồng ghép nội dung pháp luật vào các buổi giao lưu, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; đưa nội dung pháp luật vào sinh hoạt của các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các câu lạc bộ, các tổ chức Hội, Đội, nhóm trong các buổi nói chuyện chuyên đề, các buổi họp, các buổi tuyên truyền; phối hợp với Phòng Tư pháp phối hợp với Huyện đoàn và Đoàn trường tổ chức Hội thi tuyên truyền về Phòng, chống Ma túy; An ninh học đường và An toàn giao thông trong khối học sinh THPT. Tổ chức Bồi dưỡng Kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD và Phòng chống bạo lực gia đình; Phòng, chống tội phạm; An toàn giao thông; tập huấn cho giáo viên GDCD về tích hợp giáo dục pháp luật trong môn GDCD theo chương trình của Bộ GD&ĐT.
     Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chủ đề năm cho 1.580 cán bộ chủ chốt các TCCS Đoàn và các đồng chí Bí thư Chi đoàn thôn, làng, TDP. Chỉ đạo cho các tổ chức cơ sở Đoàn triển khai, tổ chức cho 100% đoàn viên thanh niên được học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh và 06 bài lý luận chính trị cơ bản của Đoàn, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Các tổ chức cơ sở Đoàn tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, Đoàn cho 6.066 đoàn viên và 16.145 lượt thanh niên tham gia; tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, tuyên truyền về biển đảo, triển khai Luật Thanh niên năm 2020 cho hơn 150 đồng chí là cán bộ đoàn, Bí thư chi đoàn, chi hội trưởng các thôn làng, TDP trên địa bàn huyện.
     LĐLĐ huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.600 nữ đoàn viên, CNVC-LĐ về 04 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất, đồng thời chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức tuyên truyền: 460 cuộc/2.713 đoàn viên; cung cấp 92 cuốn sổ tay và 230 tài liệu tuyên truyền; tư vấn pháp luật cho 14 cá nhân về Luật Công đoàn và giải đáp thắc mắc về chính sách tiền lương, hợp đồng lao động. Các công đoàn cơ sở đã trực tiếp giải đáp cho 31 lượt cán bộ, viên chức, người lao động: Công tác điều động, luân chuyển viên chức (đối với khối giáo dục); giải quyết chế độ nghỉ thai sản, các quyền lợi đối với lao động nữ, chế độ trả lương, trả thưởng,...
     Hưởng ứng ”Ngày pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Hàng năm Uỷ ban nhân dân huyện thường xuyên có văn bản chỉ đạo, có kế hoạch về việc tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tích cực tham gia và tổ chức với nhiều hình thức khác nhau như: 60 mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các thôn, làng, tổ dân phố và phối hợp tuyên truyền được 50 đợt với khoảng 6.337 lượt người tham dự. Tại các quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt học tập Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tổ chức các đợt hoạt động cao điểm tuyên truyền về biển, đảo;…
     Hằng năm, UBND huyện đã rà soát kiện toàn Hội đồng PBGDPL để nâng cao chất lượng hoạt động và thực hiện nhiệm vụ. Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tham mưu UBND huyện đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Chư Sê (28 thành viên).
     Việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật được thường xuyên thực hiện. Đến nay đội ngũ bao cáo viên pháp luật cấp huyện có 22 đồng chí; tuyên truyền viên cấp xã: 245 đồng chí, trong đó: 215 người tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật. Cán bộ, công chức -Tư pháp tại các xã thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật: 30 đồng chí, đa số là trình độ chuyên môn Luật.
     Có thể nói trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, sự nổ lực tổ chức triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện có nền nếp, đồng bộ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát và phục vụ kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả với hình thức phong phú, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và thu hút nhiều lực lượng trong xã hội tham gia công tác này, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân trong toàn huyện.
 
Minh Nguyên (TH)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.