CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,

Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

18/11/2021

     Ngày 30/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP về việc Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương. Thông tư này áp dụng đối với Thanh tra Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ; thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; thanh tra sở; ban tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện.


Hình minh họa
     Theo đó, đối với chính quyền địa phương, có 5 vị trí công tác sẽ phải chuyển đổi công tác định kỳ trong thời gian từ 3 đến 5 năm gồm: Vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.
     Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ gồm có 06 vị trí cụ thể: Vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra và các vị trí làm công tác khác được quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
     Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2021 và thay thế Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi.
                                                                              NGỌC TRANG (T/h)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.