CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > Tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức; 10% viên chức giai đoạn 2022 – 2026

Tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức; 10% viên chức giai đoạn 2022 – 2026

08/08/2022

     Ngày 18/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 40-KL/TW về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.


Ảnh minh họa. Nguồn Internet
     Theo đó, Bộ Chính trị kết luận về công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 như sau: Tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa giảm đủ 10% biên chế giai đoạn 2016 - 2021 thì đồng thời vừa tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026, vừa tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021. Những nơi vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2021 thì phần vượt được tính vào kết quả thực hiện công tác tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026. Biên chế được giao trong giai đoạn 2022 - 2026 không bao gồm lao động làm việc theo hợp đồng. Các cơ quan, đơn vị tự quyết định việc sử dụng hợp đồng lao động và trả lương, phụ cấp cho lao động hợp đồng từ ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị theo quy định.
     Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan, tổ chức được giao thẩm quyền quản lý biên chế chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai chủ trương, quyết định của Bộ Chính trị và thực hiện thẩm quyền giao, quản lý biên chế theo quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý, sử dụng biên chế của các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị thuộc thẩm quyền.
                                                                                                Đại Nguyên

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.