CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Chư Sê: Rà soát chương trình thực hiện chế độ chính sách ĐBDTTS giai đoạn 2016-2020

Chư Sê: Rà soát chương trình thực hiện chế độ chính sách ĐBDTTS giai đoạn 2016-2020

13/07/2021

     Huyện có 15 đơn vị hành chính với 11 xã, thị trấn thuộc khu vực I; 02 xã thuộc khu vực II; 02 xã khu vực III; với 04 làng đặc biệt khó khăn. Dân số toàn huyện đến cuối năm 2020 gần 124 ngàn người, trong đó ĐBDTS gần 60.ngàn 400 người, chiếm tỷ lệ 48,72%; chủ yếu là dân tộc Jrai và Bah Nar


Người dân xã Ayun thu hoạch lúa vụ đông xuân năm 2019-2020 (Ảnh minh hoạ)
     Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 chiếm 16,39%, chủ yếu là người ĐBDTTS; cuối năm 2020, hộ nghèo giảm còn 920 hộ, chiếm 3,03%, trong đó ĐBDTTS 814 hộ, chiếm  88,38%. Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm, hộ nghèo, cận nghèo đã giải quyết việc làm mới cho 2.032/2.500 lao động, đạt 81,28% kế hoạch.
     Thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, Huyện đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế cải thiện đời sống. Đến nay, từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và sự đóng góp của người dân 1.028.057 triệu đồng, Huyện đã đầu tư  xây dựng 73 công trình đường giao thông nông thôn, 02 công trình chuẩn hóa trường học, 01 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng và 19 công trình duy tu bảo dưỡng; tổ chức 18 lớp hội nghị tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng các xã ĐBKK và thôn, làng ĐBKK trên địa bàn huyện…. Ngoài ra, Huyện đã hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất; hỗ trợ chính sách đói nghèo; cấp thẻ BHYT; hỗ trợ tái định cư ổn định đời sống cho ĐBDTTS vùng ĐBKK với số tiền hàng trăm tỷ đồng…
     Thông qua việc triển khai thực hiện hệ thống chính sách dân tộc đã thu được những thành quả quan trọng, góp phần thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn vùng DTTS, nhất là hạ tầng kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của đa số nông dân nông thôn trong huyện được cải thiện. Đến nay 100% số xã có mạng lưới điện quốc gia; trên 85% dân số vùng nông thôn được dùng nước sạch hợp vệ sinh, có đường ô tô đến trung tâm xã; hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa; 100% xã có điện thoại; 100% xã có mạng lưới y tế; tỷ lệ phủ sóng phát thanh  truyền hình đạt trên 90%; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8,14%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,7 triệu đồng/năm. Những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy; tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội và an ninh nông thôn được giữ vững, nhiều làng xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa; các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng được tăng cường; an ninh quốc phòng được giữ vững. /.
                                                                           Hoàng Viên

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.