CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Gia Lai ban hành Bộ tiêu chí thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Gia Lai ban hành Bộ tiêu chí thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

16/01/2023

     Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ký Quyết định số 826/QĐ-UBND, ngày 28/12/2022 ban hành Quy định Bộ tiêu chí thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới và Quy trình xét công nhận, công bố thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
       Theo đó, đối tượng áp dụng là tất cả các thôn, làng của 182 xã trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Chỉ tiêu áp dụng đạt chuẩn nông thôn mới trong quy định tiêu chí thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới được quy định cụ thể đối với 2 nhóm thôn, làng: thôn, làng đặc biệt khó khăn, làng đồng bào dân tộc thiểu số và thôn, làng còn lại. Khuyến khích các thôn, làng thuộc phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh áp dụng thực hiện quy định này.


Hệ thống đường giao thông nông thôn xã Ia Pal đã được bê tông hóa. Ảnh: N. H
        
        Việc đăng ký, xét, công nhận, công bố thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch; tránh hình thức, chạy theo thành tích; đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Các thôn, làng sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và tiến hành xây dựng thôn, làng nông thôn mới kiểu mẫu.
          Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có thẩm quyền xét, công nhận và công bố thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Thôn, làng được xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện: có đăng ký và được Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm; có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn thôn, làng đạt chuẩn theo quy định.
                                                      Ban Tuyên giáo Huyện ủy (TH)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.