CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Gia Lai hỗ trợ kinh phí mua Bảo hiểm y tế năm 2020

Gia Lai hỗ trợ kinh phí mua Bảo hiểm y tế năm 2020

20/12/2019

     Ngày 11/12/2019 vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, kỳ họp thứ XI vừa thông qua Nghị quyết 121/2019/NQ-HĐND về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua Bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
      Nghị quyết quy định 04 nhóm đối tượng được hỗ trợ thêm mức đóng BHYT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai bao gồm: người thuộc hộ cận nghèo theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ; người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt BHYT) theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10-5-2018 của Chính phủ; học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình đông con (từ 3 con trở lên), khó khăn về kinh tế theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ và người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ.


Gia Lai hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2020. Ảnh minh họa.
     Theo đó, mức hỗ trợ cho các nhóm đối tượng cụ thể như sau: Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT từ ngân sách địa phương cho nhóm người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ nghèo đa chiều. Hỗ trợ 20% mức đóng BHYT từ ngân sách địa phương đối với nhóm học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình đông con (từ 3 con trở lên), khó khăn về kinh tế và người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Nguồn kinh phí thực hiện từ 20% kinh phí Quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT chưa sử dụng hết (nếu có), nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.
     Nghị quyết này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/01/2020.
Tường Vy (TH)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.