CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Kết quả Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng Giai đoạn 2017-2020; phương hướng nhi

Kết quả Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng Giai đoạn 2017-2020; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Chư Sê

13/07/2021

     Thực hiện Quyết định 708/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đảm bảo nội dung và các nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch.
     Trong những năm qua, chính quyền các cấp tại địa phương luôn quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện, văn hóa các cấp và cơ bản thực hiện đảm bảo các mục tiêu chủ yếu của Đề án.


     Hiện nay, toàn huyện có 01 thư viện huyện, 12 điểm bưu điện văn hóa xã và 18/31 thư viện trường công lập đạt thư viện chuẩn quốc gia. Trong thời gian qua, hệ thống thư viện trên địa bàn huyện thường xuyên được bổ sung thêm số lượng đầu sách và các thiết bị phục vụ bạn đọc. 13/15 xã, thị trấn đã thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao, 124/126 thôn, làng, tổ dân phố có nhà văn hóa phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của nhân dân.
 

Thư viện huyện Chư Sê
     Từ năm 2017 đến năm 2020 Thư viện huyện bổ sung được 8.800 bản sách các loại nâng tổng số sách của Thư viện hiện có 34.697 bản sách, đạt 0,3 bản sách/1 người dân; phục vụ được 92.438 lượt người, bình quân 23.109 lượt người/ năm, đạt 154% kế hoạch; luân chuyển được 246.661 lượt sách đến tay bạn đọc; Hàng năm các trường đều tổ chức Ngày Hội đọc sách (21/4) thu hút tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia và đạt 80% học sinh, sinh viên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện tại các cơ sở giáo dục.
 

Mô hình thư viện lưu động
     Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, UBND huyện trong những năm tiếp theo nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cơ sở hạ tầng để tăng cường tổ chức các hoạt động học tập, phục vụ học tập trong các thư viện; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chỉ đạo tăng cường tổ chức mô hình thư viện lưu động, thư viện kết hợp với trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã và tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của văn hóa đọc./.
Hồng Ngân

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.