CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Kông Htok về đích nông thôn mới

Kông Htok về đích nông thôn mới

07/06/2021

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, đưa kinh tế địa phương phát triển đi lên, kết cấu hạ tầng không ngừng phát triển góp phần nâng cao dân trí, nâng cao thu nhập ổn định đời sống của nhân dân. Nhiệm vụ trên đòi hỏi sự tập trung dồn sức của cả hệ thống chính trị, trong đó người dân đóng vai trò chủ thể.
Xã Kông Htok trước đây là xã vùng 3 của huyện Chư Sê. Những ngày đầu mới thành lập, cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Nắm rõ thực lực của mình, để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí, cấp ủy, chính quyền xã Kông Htok đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương theo phương châm “dễ trước, khó sau”, các tiêu chí đã đạt phải giữ vững, các tiêu chí chưa đạt phấn đấu thực hiện. Luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động là công tác trọng tâm, trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn của cấp trên; cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể chủ động triển khai đến tận người dân, giúp dân hiểu rõ mục đích, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới là gì, trong đó người dân đóng vai trò chủ thể “dân biết, dân đóng góp, dân làm, dân giám sát và dân thụ hưởng”.
Song song với công tác củng cố và nâng cao hoạt động của bộ máy chính quyền, thì phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Kông Htok đặt lên hàng đầu. Xã đẩy mạnh thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung, thâm canh, chuyên canh và sản xuất hàng hoá, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Tăng cường công tác khuyến nông; đẩy nhanh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Phát triển kinh tế hợp tác xã. Ủy ban nhân dân xã kết hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện và công ty cổ phần kinh doanh & phát triển miền núi Gia Lai hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân bằng những hành động thiết thực như: Chương trình cấp không thu tiền hỗ trợ vật tư nông nghiệp, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi cho 20 hộ thoát nghèo... Đồng thời tập trung các nguồn vốn từ các chương trình sự nghiệp nông nghiệp, khuyến nông, chương trình cấp không thu tiền, chương trình 135... để giúp nhân dân phát triển kinh tế.
 

Đường làng xã Kông Htok đạt chuẩn nông thôn mới
     Chính nhờ đưa ra những chủ trương, giải pháp cụ thể, sát, đúng với nhu cầu và nguyện vọng của người dân, sau gần 10 năm bắt tay xây dựng NTM, đến cuối năm 2020, tổng kinh phí xã Kông Htok huy động được từ nhân dân là 788 triệu đồng, doanh nghiệp đóng góp 789 triệu đồng, còn lại nguồn vốn từ cấp trên cấp về.
     Với sự đầu tư, hỗ trợ nguồn lực của nhà nước và sự chung tay, góp sức của nhân dân, các công trình hạ tầng NTM nhanh chóng được triển khai xây dựng. Đến nay, đường trục thôn, làng và đường liên thôn làng được cứng hoá 15,7/16,2 km, đạt 96%.  Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn gia đạt: 99%. Hệ thống trường học được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa, cả hai cấp học trên địa bàn xã đã đạt chuẩn Quốc gia. Trên địa bàn xã có 6/6 thôn, làng có nhà văn hóa là nơi sinh hoạt văn hoá, văn nghệ và vui chơi giải trí cho nhân dân, đạt tỷ lệ 100%. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn đạt chuẩn. Xã không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát; nhà ở đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 78%. Tổng số hộ nghèo đến cuối năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 là 62/1340 hộ, chiếm tỷ lệ 4,63%. Xã có 01 Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng Hợp Tây Nguyên Chư Sê được thành lập năm 2020 với 16 thành viên tham gia, hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Ngoài ra xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững: mô hình chuỗi liên kết sản xuất, trồng, chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm 12,9 ha cà phê giữa hợp tác xã Tân Nông Nguyên và người dân trên địa bàn xã.
     Qua gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của người dân trên địa bàn xã được nâng lên, cụ thể: năm 2011 là 8,99 triệu đồng/người/năm, đến cuối năm 2020 đạt 38,3 triệu đồng/người/năm, tăng 4,2 lần.
     Đến cuối năm 2020, Kông Htok đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Hiện đã lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và công nhận.
     Để đạt được thành quả như hôm nay, trước hết nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên cũng như sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân. Nhờ vậy, đến nay xã Kông Htok đã đạt được những kết quả quan trọng, bước đầu cơ bản đã hình thành mô hình nông thôn mới với sức sản xuất phát triển, thu nhập của người dân ngày càng tăng, cơ sở hạ tầng của xã được cải tạo, nâng cấp khá đồng bộ đã làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, tác động trực tiếp đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân”.
Với sự chủ động, cách làm khoa học của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực của Nhân dân, từ một xã vùng 3 của huyện Chư Sê, đến nay xã Kông Htok đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Đây chính là tiền đề cũng là mục tiêu để Đảng bộ và Nhân dân trong toàn xã hướng tới, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua lao động sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày một phát triển để giữ vững các tiêu chí NTM đã đạt được.
                                                                   Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.