CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Chư Sê: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2021

Chư Sê: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2021

10/03/2021

     Sáng ngày 10/3/2021, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chư Sê tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2021.


                 QUANG CẢNH BUỔI KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI

     Tham gia lớp bồi dưỡng có 83 đảng viên mới kết nạp từ các Chi, đảng bộ trong toàn huyện, Ngoài ra, trong đợt học này có 02 đồng chí thuộc Đảng bộ huyện Đức Cơ, 01 đồng chí thuộc Đảng bộ Nhơn Hòa huyện Chư Pưh và 01 đồng chí thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Gia Lai. Trong khoảng thời gian từ 10/3 đến 19/3/2021, các đồng chí đảng viên mới sẽ được giới thiệu, bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm 10 chuyên đề theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức và Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện lồng ghép các chuyên đề thông tin thời sự; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025.  Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới và xét trở thành Đảng viên chính thức.                                                                        
Dương Thị Hải Hằng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.