CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Huyện Chư Sê ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Huyện Chư Sê ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

14/04/2021

     Ngày 08/04/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 10-KH/HU về tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Chư Sê năm 2021.
     Theo Kế hoạch, Hội thi được tiến ở cấp huyện và chọn cử 02 thí sinh xuất sắc nhất dự thi cấp tỉnh. Dự kiến, thời gian tổ chức Hội thi cấp huyện tháng 7/2021.


     Đối tượng dự thi là Báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp hiện đang công tác tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung thi lựa chọn trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; khuyến khích liên hệ thực tiễn cơ quan, địa phương, đơn vị nơi thí sinh công tác, sinh sống.
     Mục đích Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện  ,nhiệm kỳ 2020 - 2025. Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp; tạo điều kiện để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng; tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu. Thông qua hội thi, giúp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.
     Số lượng giải thưởng hội thi cấp thuyện gồm:  01 giải Nhất, 02 giải Nhì,  03 giải Ba, 05 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức hội thi trao một số giải phụ cho các thí sinh có điểm số cao nhất ở từng phần thi.
Thông qua Hội thi cũng là dịp để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
                                                                   Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.