CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung), Khóa 39 năm học 2023 – 2024.

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung), Khóa 39 năm học 2023 – 2024.

29/08/2023

     Vừa qua, tại Trung tâm chính trị huyện, Trường Chính trị Tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện ủy Chư Sê tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 39, hệ không tập trung, năm học 2023 – 2024. Dự lễ khai giảng có các đồng chí ThS. Ngô Khắc Ngọc, TUV, Bí thứ Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh Gia Lai, đồng chí Lý Anh Sang - Bí thư Huyện uỷ.


ThS. Ngô Khắc Ngọc, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng trường Chính trị Tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc lớp học
 
Tham gia khóa học lần này có 72 học viên, là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tương đương và dự nguồn quy hoạch lãnh đạo và một số cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện, có đủ tiêu chuẩn theo quy định.
Theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG, ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, trong thời gian 06 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu 05 khối kiến thức cơ bản về: I. Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; II. Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; III. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; IV. Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; V. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành) ngoài ra còn khối kiến thức bổ trợ; nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp, viết khóa luận tốt nghiệp.
Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí ThS. Ngô Khắc Ngọc , TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: sinh thời Bác Hồ đã nhiều lần căn dặn “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém mà nên”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Do đó, yêu cầu mỗi học viên cần tích cực học tập, nghiên cứu để nắm vững nội dung chương trình đào tạo. Xác định đúng đắn động cơ học tập, phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng.
 
Thông qua khoá học, giúp học viên nâng cao năng lực tổ chức với mục tiêu thực hiện học đi đôi với hành, lý luận liên hệ với thực tiễn, gắn học tập lý luận ở trường với thực tiễn cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội, lớp học giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản, quan trọng về thế giới quan, phương pháp luận khoa học và nâng cao năng lực trong quá trình công tác, hình thành những phẩm chất, năng lực cần thiết phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
Thu Sương

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.