CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền BHXH, BHYT và BHTN giữa Ban tuyên giáo Huyện ủy và Bảo

Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền BHXH, BHYT và BHTN giữa Ban tuyên giáo Huyện ủy và Bảo hiểm xã hội huyện Chư Sê giai đoạn 2021 – 2025

10/06/2021

     Sáng 09/06/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Bảo hiểm xã hội huyện Chư Sê đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2021 - 2025. Dự lễ ký kết có đồng chí RMah H’Bé Nét - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan


Toàn cảnh lễ ký kết : Ảnh Đặng Hùng
     Tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Bảo hiểm xã hội huyện Chư Sê đã thống nhất phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
     Quy chế nêu rõ, nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm túc nghị quyết 28-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XII, Chỉ thị 38-CT/TW của Ban bí thư về “ Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; Nghi quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị, Chương trình số 68-CTr/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy Gia Lai, Chương trình số 53-CTr/HU của Ban thường vụ Huyện ủy Chư Sê về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT và BHTN giai đoạn 2012-2020”. Tuyên truyền kịp thời chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đội ngũ báo cáo viên và đông đảo nhân dân trên địa bàn về các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.
 

Lãnh đạo hai đơn vị trao đổi và bắt tay sau bản ký kết. Ảnh Đặng Hùng
     Thông qua lễ ký kết nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai đơn vị trong chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN hướng tới mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người tham gia bảo hiểm, đặc biệt là người lao động và người dân./.
Đặng Hùng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.