CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Những kết quả đạt được của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê, gia

Những kết quả đạt được của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê, giai đoạn 2009-2016.

07/11/2017

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận sách của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn; cấp đúng đối tượng, đủ số lượng và đúng thời gian theo kế hoạch. Khi bắt đầu triển khai Đề án, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có những hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện tiếp nhận, quản lý và sử dụng sách một cách hiệu quả, thiết thực; xác định rõ mục tiêu, triển khai nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với đặc thù của địa phương. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn các xã, thị trấn, thư viện và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng quy chế bảo quản, khai thác và sử dụng sách hiệu quả, đúng mục đích để số sách được trang bị cho cơ sở trở thành món ăn tinh thần, góp phần quan trọng cho việc định hướng tư tưởng, giáo dục, chuyển tải kiến thức khoa học - kỹ thuật, nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân ở cơ sở.

Từ năm 2013 đến nay, “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn” đã trang bị hàng trăm đầu sách và đĩa DVD-ROM cho 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với các nội dung liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các loại sách về chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp....đã phần nào phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin, kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức; nâng cao kiến thức, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, đã chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền, giới thiệu sách trên các phương tiện thông tin đại chúng (Trang Web của huyện, Bản tin nội bộ, Đài TT - TH huyện đến hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, qua các cuộc họp chi bộ, đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; qua đội ngũ cán bộ văn hoá, thông tin ở xã, thị trấn…) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả của hệ thống sách trang bị cho cơ sở sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân biết tìm đọc, nghiên cứu, học tập, trao đổi.
Chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức xây dựng quy chế, nội quy quản lý, khai thác, sử dụng sách cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Các xã, thị trấn lập sổ quản lý sách và tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc sách. Tùy theo điều kiện cụ thể, các xã, thị trấn bố trí đặt tủ sách tại văn phòng Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, nhà văn hóa xã, bưu điện văn hóa xã hoặc bố trí phòng đọc riêng. Nhiều địa phương đã tổ chức tốt việc luân chuyển sách xuống các tổ dân phố, thôn, làng để phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân. Các xã, thị trấn đã phân công đồng chí lãnh đạo đảng ủy trực tiếp chỉ đạo hoạt động của tủ sách, bố trí cán bộ quản lý tủ sách và tổ chức các hình thức phục vụ phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc và mượn sách. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 18 tủ sách của Đề án với trên 10.000 đầu sách các loại. Công tác quản lý, bảo quản tài liệu của Tủ sách Đề án được các xã, thị trấn thực hiện chu đáo, bảo quản cẩn thận nhằm đảm bảo nhu cầu tìm hiểu về các lĩnh vực của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn. Tủ sách cuả đề án mở cửa trong giờ hành chính. Cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong địa phương đến tìm đọc và có thể cho mượn về nhà tham khảo trong thời hạn quy định tùy từng trường hợp.
Các ấn phẩm trong Đề án đã bám sát yêu cầu của cơ sở, cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phục vụ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI và các hội nghị Trung ương của Đảng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở. Các đầu sách phổ biến pháp luật phục vụ kịp thời cho việc giải quyết những vấn đề đang bức xúc, thường xảy ra ở cơ sở như: chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; quản lý đất đai, quản lý dự án đầu tư cấp xã; tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo... Các đầu sách cẩm nang, hướng dẫn nghiệp vụ cung cấp những kỹ năng tác nghiệp cần thiết để xử lý công việc hằng ngày của cán bộ cấp xã. Các đề tài sách như Bí quyết làm giàu từ chăn nuôi, Hướng dẫn nhà nông làm giàu, Những điều cần biết khi chung sống với điện, Thuốc thường dùng… được bà con nông dân rất quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện nguồn kinh phí của các xã, thị trấn dành cho việc mua sách, báo, tài liệu phục vụ công tác còn khó khăn, nhất là các xã ở vùng sâu, vùng xa, việc triển khai trang bị sách của Đề án đã góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở khắc phục tình trạng thiếu hụt kiến thức, kỹ năng trong công tác chuyên môn, kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật, văn hóa - xã hội, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, đời sống...
Trong những năm qua, để triển khai thực hiện Ðề án sách hiệu quả, huyện đã gắn chặt việc quản lý, khai thác, sử dụng sách của Ðề án với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương với các nhiệm vụ chủ yếu như: Ðẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về chủ trương đúng đắn của Ban Bí thư, về mục đích, yêu cầu của Ðề án, về trách nhiệm của các cấp ủy Ðảng, chính quyền trong việc chỉ đạo thực hiện Ðề án. Việc triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã và đang có tác động rất tích cực trong cung cấp thông tin, tạo sự chuyển biến nhận thức, tập quán sản xuất và đời sống; nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện. Trong Hội nghị tổng kết Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8/2017, xã Ia Blang huyện Chư Sê vinh dự được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Đề án trang bị sách cho cơ sở là chủ trương đúng đắn của Ban Bí thư, thiết thực góp phần nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở; giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp cận, tìm hiểu và vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Trước sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở tiếp nhận nhiều nguồn thông tin khác nhau, đặc biệt là trên các mạng xã hội, nguồn thông tin không chính thống, thiếu chuẩn xác, trên thị trường xuất bản có nhiều loại sách chất lượng chưa bảo đảm, kiến thức, thông tin chưa được biên tập, thẩm định kỹ lưỡng. Do vậy, sách của Đề án đã trở thành nguồn thông tin chính thống, tin cậy của Đảng, Nhà nước cung cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở.
                                                                                                    Phương Lê
 
 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.