CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Những kết quả nổi bật sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại huyện Chư Sê

Những kết quả nổi bật sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại huyện Chư Sê

28/04/2021

     Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW), Đảng bộ huyện Chư Sê đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh


Đồng chí Nguyễn Hồng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội nghị sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
      Công tác lãnh đạo, chỉ đạo;  triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt
      Huyện ủy Chư Sê đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề hằng năm. Trong đó chú trọng chỉ đạo việc cụ thể hóa nội dung từng chuyên đề với nhiều hình thức sáng tạo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
      Huyện ủy đã triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW với các hình thức đa dạng. Trong 05 năm, toàn Đảng bộ đã tổ chức nhiều hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và hội nghị cấp cơ sở, với hơn 90% số đảng viên tham gia học tập. Các tổ chức cơ sở Đảng đều  xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đối với cán bộ công chức, người lao động, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, đảng viên giữ các chức danh ở thôn, làng, tổ dân phố, chi hội trưởng các đoàn thể… xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo, đề ra các biện pháp quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện.

      Làm tốt công tác tuyên truyền
Bên cạnh tổ chức các Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Huyện ủy, các địa phương, cơ quan. Công tác thông tin tuyên truyền về nội dung chuyên đề còn  được gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Việc tuyên truyền được triển khai rộng rãi trong nhân dân, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện “làm theo” của cán bộ đảng viên; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giới thiệu nội dung chuyên đề hằng năm trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều mô hình hay, cách làm mới được cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ huyện.
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện đã chú trọng nâng cao chất lượng, nội dung các tin, bài về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời xây dựng tin bài phản ánh về những mô hình, cách làm hay, hiệu quả trên các làm theo Bác.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được triển khai thông qua các hình thức như:  Thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp, đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở, nói chuyện thời sự, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, thôn, làng, tổ dân phố, cổ động trực quan như băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, hệ thống loa truyền thanh...

      Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nghị quyết đại hội Đảng các cấp

      Việc triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã được triển khai, thực hiện nghiêm túc từ cấp huyện đến cơ sở, cơ bản đạt được yêu cầu đề ra. Qua học tập, quán triệt, đa số cán bộ, đảng viên nắm và hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của các quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, Chỉ thị. Sau học tập, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, đăng ký các nội dung học tập và làm theo đạt tỷ lệ cao; các hoạt động đăng ký dần đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở xây dựng được chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Các tổ chức cơ sở Đảng chỉ đạo các chi bộ, cá nhân cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI), Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế yếu kém của tập thể, cá nhân trong toàn đảng bộ. Giải quyết dứt điểm các vấn đề, vụ việc bức xúc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, không để nảy sinh “điểm nóng”, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân góp phần tạo sự đồng thuận cao.

      Nhiều mô hình hay, cách làm mới

      Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với cách làm khoa học, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác đã dần đi vào đời sống của mỗi cán bộ đảng viên, đưa phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trên địa bàn huyện. Các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để lựa chọn và tiếp tục duy trì những mô hình, cách làm theo Bác thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Trong quá trình triển khai, thực hiện, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tập thể có: Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê, Đảng bộ xã Chư Pơng, Chi bộ 7 - Đảng bộ Công an huyện,  Chi bộ làng Tel - Đảng bộ xã Ia Hlốp Chi bộ thôn Đoàn Kết, Đảng bộ xã Bờ Ngoong, Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Chư Sê... ; cá nhân các đồng chí: Kpui H BLê - Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện , Nguyễn Văn Hợp - Bí thư Chi bộ Nông nghiệp, Phạm Văn Nguyên - Bí thư Đoàn trường, Trường THPT Trường Chinh,  Tạ Thị Ngọc Yến  - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Dun, Nguyễn Xuân Thủy - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê, Siu Lêng - Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng làng Tel, xã Ia Hlốp, Đồng Văn Bờ -  Bí thư chi bộ  làng Tào Roòng, xã Ia Pal...

      Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ huyện Chư Sê vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Việc xây dựng kế hoạch học tập và “làm theo” chuyên đề hằng năm ở một số ít tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở còn chưa cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; một số cấp ủy chưa quan tâm, nghiên cứu nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW dẫn đến còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung học tập và “làm theo” nên việc đăng ký học tập và “làm theo” của một ít cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức, chưa đề ra được nội dung cụ thể; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức nên việc viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện còn chậm.
 
     Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
     Với những kết quả đạt được và những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn, sẽ là cơ sở, nền tảng để trong những năm tiếp theo công tác triển khai học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Chư Sê gặt hái được những kết quả lớn hơn nữa, qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh.
 
 
                                                                             Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.