CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

16/01/2023

       Ngày 28/12/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành văn bản số 151-CV/BTGHU định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 01 và 02 năm 2023, trong đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị trong khối tuyên truyền đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:
        Về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV; kỳ họp bất thường thứ hai Quốc hội khóa XV (diễn ra ngày 05/01/2023); các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong kỳ họp, việc tiếp xúc, giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp... Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 9/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nội dung, giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng đã được Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng), Kỳ họp thứ Chín Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) thông qua, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, Kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân huyện khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) thông qua.
        Tuyên truyền kết quả việc xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là, người đứng đầu các cấp; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, quan trọng tại Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 152/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Chương trình trong giai đoạn tới. Tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
       Về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh: Tuyên truyền công tác chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân trên địa bàn huyện trong thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; chăm lo, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.
       Tuyên truyền kết quả kinh tế-xã hội nổi bật của đất nước, địa phương trong năm 2022; thực hiện hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đề án phát triển cây dược liệu, rau, hoa và cây ăn quả; phát triển hạ tầng nông nghiệp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;...
       Tuyên truyền triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao; công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ, sử dụng vật liệu nổ trái phép; công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn không gian mạng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; công tác tuyển chọn, gọi quân nhân nhập ngũ năm 2023.


       Về tuyên truyền các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong dịp Tết Quý Mão năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong dịp Tết Nguyên đán bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, trong đó ưu tiên các hoạt động văn hóa vui Xuân, trải nghiệm, các chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng; quan tâm thực hiện các chương trình dành cho thiếu nhi…
       Ngoài ra, các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng chú ý tuyên truyền một số ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh diễn ra trong tháng 01 và tháng 02 năm 2023.
                                                                       Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.