CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > Năm 2015: Huyện Chư Sê chú trọng công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động

Năm 2015: Huyện Chư Sê chú trọng công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên.

01/02/2016

Năm 2015, với phương châm “vững mạnh, rộng khắp, số lượng hợp lý, nâng cao chất lượng tổng hợp, lấy xây dựng chất lượng chính trị làm chính, luân phiên, củng cố, kiện toàn chặc chẽ” trong lực lượng dan quân tự vệ và dự bị động viên. 

Để đạt được mục tiêu của phương châm, dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy, thường trực Hội đồng nhân dân và UBND, Ban chỉ huyện quân sự huyện Chư Sê luôn chú trọng củng cố và kiện toàn công tác xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn. Nhờ vậy, đến nay số lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn các xã, thị trấn trong toàn huyện đã được nâng lên rõ rệt, phù hợp với tỷ lệ pháp lệnh dân số dân quân tự vệ qui định hàng năm; Theo đó, chất lượng chính trị, độ tin cậy, hoạt động của dân quân tự vệ ngày càng được nâng cao. Đối với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã bám sát các hoạt động của lực lượng vũ trang huyện. Đặc biệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cũng như nghị quyết của Đảng ủy quân sự, qua đó nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các chi bộ, chi đoàn trong lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được củng cố và kiện toàn. Năm 2015 đã phát triển đạt 23,49 % đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, trong đó dân quân đạt 19,14 % ; dự bị động viên 12 %. Số đảng viên trong thường trực đạt 97,97 %. Cùng với việc chú trọng phát triển đảng viên, nhiều chi bộ cơ sở đã tổ chức lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động trong dân quân tự vệ đạt hiệu quả cao, nhờ vậy đã góp phần giữ vững và ổn định tình hình aNCT –TTATXH địa bàn dân cư tại cơ sở.      
                                                                  
            Thùy Sinh

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.