CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > Phòng Nội vụ huyện Chư Sê: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.

Phòng Nội vụ huyện Chư Sê: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.

26/01/2016

Vừa qua, phòng Nội vụ huyện Chư Sê đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 nhằm đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đề ra trong năm 2015, xây dựng biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2016.

Toàn cảnh hội nghị CBCCVC.  Ảnh: Vũ Cúc.
          Năm 2015, được sự quan tâm của Sở Nội vụ, Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện, phòng Nội vụ huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Trong công tác tổ chức bộ máy đã có nhiều giải pháp, đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị, hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo về mặt chức năng, nhiệm vụ. Việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, tuyển dụng, quy hoạch CBCCVC được thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời và có nhiều đổi mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tiếp tục được quan tâm theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Công tác cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Song song với đó, công tác xây dựng đội ngũ CBCCVC cũng được chú trọng. Việc cải cách thủ tục hành chính có những chuyển biến tích cực. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện đảm bảo theo quy định.
          Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2016./.
                                                                             Vũ Cúc.

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.