CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH GIA LAI LÀM VIỆC TẠI HUYỆN CHƯ SÊ

ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH GIA LAI LÀM VIỆC TẠI HUYỆN CHƯ SÊ

12/03/2020

    Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020, trong 3 ngày từ ngày 09 đến ngày 11/3/2020, Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính tỉnh Gia Lai do đồng chí Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đến kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại huyện Chư Sê. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc huyện, lãnh đạo Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện huyện Chư Sê…


Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra công tác CCHC
     Báo cáo với đoàn kiểm tra, trong năm 2019, UBND huyện đã quan tâm, triển khai thực hiện trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác tại địa phương. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư, đáp ứng cho việc triển khai ứng dụng thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND huyện Chư Sê cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC trên địa bàn như: Nhận thức của cấp ủy, chính quyền tại một số cơ sở về CCHC chưa thực sự toàn diện, sâu sắc gây khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ số CCHC của địa phương; năng lực cán bộ trực tiếp tham mưu công tác CCHC còn hạn chế… UBND huyện Chư Sê cũng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem xét, tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát, đánh giá TTHC cho các địa phương đồng thời đề nghị Sở Thông tin – truyền thông quan tâm, hướng dẫn địa phương thực hiện kịp thời tích hợp các dịch vụ công đã đăng ký vào cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện Chư Sê.
     Đoàn công tác cũng đã kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các xã Ayun, AlBă, xã Dun và UBND huyện Chư Sê.
     Phát biểu kết luận đợt kiểm tra, đồng chí Võ Quốc Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh – Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả trong công tác Cải cách hành chính huyện Chư Sê đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời cũng chỉ rõ nguyên nhân và những tồn tại, hạn chế qua công tác kiểm tra cụ thể như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác Cái cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa đảm bảo các nội dung theo yêu cầu; việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hẹn, việc sử dụng các biểu mẫu tại Bộ phận Tiếp nhận vả trả kết quả chưa đúng quy định...
     Đối với những kiến nghị, đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện đoàn tiếp thu và tổng hợp đề xuất phương án giải quyết trong thời gian tới. Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tiếp tục đổi mới phương pháp, chủ động hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị đã được xây dựng từ đầu năm, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác cải cách hành chính tại đơn vị đã được chỉ ra.
                                                                                   NGỌC TRANG 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.