CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > Đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Chư Sê

Đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Chư Sê

18/12/2019

     Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP và bãi bỏ Chương II Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương nên có thay đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý ATTP, cùng với việc sát nhập các cơ quan, đơn vị của huyện. Ngày 12/9/2019, Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND về đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Chư Sê thành Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Chư Sê thay thế Quyết định 329/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của Chủ tịch UBND huyện để phù hợp chức năng, nhiệm vụ các thành viên, cũng như thống nhất trong chỉ đạo điều hành về công tác an toàn thực phẩm.
     Ban chỉ đạo có 20 thành viên, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND huyện là Trưởng ban luôn thống nhất, xuyên suốt trong mọi hành động về quản lý an toàn thực phẩm, có các nhiệm vụ:
     Nghiên cứu, tham mưu UBND huyện về chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.
     Giúp UBND huyện chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện; kịp thời kiến nghị, đề xuất UBND huyện biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh, sự cố liên quan tới an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện chương trình, kế hoạch về an toàn thực phẩm; tổ chức sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định


Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Chư Sê- Ảnh Kim Oanh
     Cùng với đó Ban Chỉ đạo liên ngành đã thống nhất phê duyệt Quyết định 1194/QĐ-BCĐ thành lập Tổ giúp việc và Quyết định 1193/QĐ-BCĐ quy định Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo
Tổ giúp việc có 8 thành viên có nhiệm vụ: Giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai và tổ chức triển khai kế hoạch về ATTP theo đúng mục tiêu, tiến độ hoặc nhiệm vụ đột xuất khác khi được Trưởng ban giao, kiến nghị những vấn đề phải xử lý, giải quyết.
Kim Oanh

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.