CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > Chư Sê: Họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến huyện để xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, giải

Chư Sê: Họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến huyện để xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, giải pháp công tác trên địa bàn huyện năm 2020

15/01/2021

     Ngày 14/01/2021, Hội đồng Khoa học, sáng kiến huyện Chư Sê đã tiến hành họp để xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, giải pháp công tác trên địa bàn huyện năm 2020 làm cơ sở để Hội đồng Thi đua- Khen thưởng huyện xét đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua


     Ông Dương Mạnh Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng  Khoa học, sáng kiến huyện chủ trì cuộc họp. Hội đồng Khoa học, sáng kiến huyện đã xem xét 40 sáng kiến do phòng Nội vụ thẩm định trình, kết quả chấm có 09 đề tài xếp loại A, 28 đề tài loại B, 02 đề tài loại C và 01 đề tài không xếp loại.
     Các sáng kiến vừa được xét công nhận nêu trên thuộc nhiều lĩnh vực công tác của các ngành, các cấp đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Về chất lượng sáng kiến, không có sự trùng lặp đề tài các năm trước. Hầu hết các sáng kiến được xét kỳ này có chất lượng ở mức trung bình, các hạn chế, sai lầm đã mắc phải các năm trước hầu như không được cải thiện nhiều, cụ thể: phần hạn chế trong báo cáo sáng kiến nêu quá nhiều nguyên nhân nhưng giải pháp không giải quyết được nguyên nhân đã nêu ra, không nêu được tính mới và sáng tạo của giải pháp, nhiều báo cáo sáng kiến nhưng các giải pháp là các quy định, quy trình, tiêu chuẩn đã được cấp có thẩm quyền ban hành bắt buộc phải thực hiện; không trình bày được hiệu quả và không có số liệu so sánh trước và sau khi áp dụng sáng kiến.
     Để nâng cao chất lượng các sáng kiến, trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và vai trò to lớn của hoạt động sáng kiến trong lao động sản xuất, công tác và đời sống hàng ngày để mỗi người tích cực tìm tòi, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong làm việc, góp phần phát triển kinh tế, xã hội./.
                                                                                      MP

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.