CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > Chư Sê: Sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm và triển kha

Chư Sê: Sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

12/07/2021

     Chiều ngày 07/7/2021, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và xét, công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020 – 2021.
     Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; đồng chí Kpui H’Blê, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.


Quang cảnh Hội nghị: ảnh HN
     Trong sáu tháng đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động của phong trào, đảm bảo nội dung và các nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch năm 2021 cụ thể: Họp xét 54 đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa năm học 2020-2021; bàn giao 03 nhà” Đại đoàn kết” cho 03 hộ nghèo và trao 02 đàn dê sinh kế thoát nghèo, với tổng kinh phí 114.000.000 đồng; xã H Bông đăng ký xây dựng danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, tiến tới nâng tổng số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện 12/14 xã, chiếm tỷ lệ 85,7%.
     Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành huyện đã vận động ủng hộ Quỹ Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19 và nguồn quỹ "Vì người nghèo" với tổng số tiền là 143.565.000 đồng; tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới với diện mạo mới sáng - xanh - sạch - đẹp; tiếp tục đẩy mạnh mô hình CLB “Phòng, chống bạo lực gia đình” và “Gia đình phát triển bền vững”, “Phụ nữ nuôi dạy con tốt” và triển khai mô hình ‘Đàn dê thoát nghèo”; Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã, thị trấn đã cơ bản bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đã huy động được sự vào cuộc của hệ thống chính trị để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển phong trào, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về đời sống tinh thần của nhân dân.
      Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo chỉ đạo đề nghị xếp loại về tiêu chuẩn văn hóa hàng năm đối với 54  đơn vị trường học trên địa bàn huyện; Tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu trong Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” huyện Chư Sê  năm 2021 cụ thể như: Duy trì tỷ lệ 87% hộ gia đình được công nhận văn hóa, đạt tỷ lệ trên 98% làng, thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa; Đạt tỷ lệ trên 99% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận và giữ vững danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và hướng dẫn các thủ tục xây dựng, đề nghị xét, công nhận thôn, làng, tổ dân phố văn hóa năm 2021 đúng quy trình thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa đạt hiệu quả./.
Hồng Ngân

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.