CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > Chư Sê: Tổ chức kiểm tra thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chư Sê: Tổ chức kiểm tra thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức

30/03/2023

     Thực hiện Kế hoạch 38/KH-UBND ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê về kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động và thực hiện quy chế làm việc đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2023.
      Ngày 08/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đã ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 trong toàn huyện.
Với mục đích nắm được tình hình chấp hành các quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; các quy chế văn hoá công sở về hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; việc chấp hành đeo thẻ; chấp hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn. Nâng cao vai trò trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấm dứt các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. Kịp thời phát hiện, kiến nghị với thủ trưởng đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời và thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế làm việc đã đề ra, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng tình hình và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kết thúc đợt kiểm tra phải báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND huyện.


Kiểm tra tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại xã Ia Tiêm Ảnh Kim Oanh.
     Đoàn kiểm tra do Trưởng phòng Nội vụ làm trưởng đoàn; các thành viên là cán bộ, chuyên viên thuộc Văn phòng HĐND và UBND, Thanh tra huyện và phòng Nội vụ. Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức kiểm tra với 02 hình thức (có thông báo trước hoặc không thông báo trước) xuyên suốt trong năm 2023 đối với Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
     Khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức vi phạm có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời; Báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND huyện có biện pháp xử lý thích hợp với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; nội quy, quy chế làm việc và các quy định khác có liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
Kim Oanh

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.