CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > Chư Sê: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Chư Sê thi đua thực

Chư Sê: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Chư Sê thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

29/11/2019

     Ngày 28/11/2019, UBND huyện Chư Sê ban hành kế hoạch số 162/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Chư Sê thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
    Với mục đích nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức huyện Chư Sê gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày và trên các lĩnh vực công tác. Bảo đảm tính liên tục, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ.


Lãnh đạo UBND huyện đối thoại với nhân dân. Ảnh: Mỹ Đức
     Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm và liên tục trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn và các cụm, khối thi đua từ nay đến năm 2025. Phong trào thi đua phải được tổ chức sâu, rộng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.
     Nội dung thi đua:
     Đối với tập thể: thi đua xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
     Đối với cán bộ, công chức, viên chức: thi đua thực hiện kỷ cương trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp; thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; trau chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động, tổ chức.
     Tiến độ thực hiện:
     Kế hoạch đặt ra năm 2019 sẽ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua và phát động Phong trào thi đua.
     Năm 2022: Tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025.
     Năm 2025: Tổng kết Phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quốc khánh 02/9/2025).
     Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.
 
                                                                                                   MP

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.