CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > Chư Sê: Tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020

Chư Sê: Tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020

26/03/2020

     Chiều ngày 20-3, UBND huyện Chư Sê đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Linh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Hữu Tâm -Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Kpuih H’Blê, Phó Chủ tịch UBND huyện


Quang cảnh Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030.
     Qua 10 năm triển khai chương trình tổng thể CCHC nhà nước, tổ chức bộ máy hành chính từ huyện đến xã được bố trí, sắp xếp, kiện toàn ổn định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy định; các quyết định công bố TTHC của tỉnh đã kịp thời cập nhật và niêm yết, công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trang thông tin điện tử của huyện và 100% xã, thị trấn; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, cấp xã được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 100% TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, cấp xã được đưa vào xử lý trên phần mềm Một cửa điện tử; Công tác tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân đối với quy định hành chính được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả.
 Đối với công tác hiện đại hóa hành chính: có 100% cơ quan hành chính huyện, đơn vị hành chính cấp xã duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong xử lý công việc và trao đổi giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân. 100% cơ quan, đơn vị thuộc huyện sử dụng Hệ thống quản lý văn bản điều hành; 100% hồ sơ công việc tại huyện, xã được xử lý trên môi trường mạng. Đã cập nhật 100% TTHC cấp huyện, xã lên hệ thống một cửa điện tử liên thông. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính đạt 100%. Cung ứng 39 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phục vụ người dân và doanh nghiệp; phối hợp, đăng ký với Sở Thông tin –Truyền thông tỉnh cung cấp 109 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Các TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo theo đúng quy định, tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 53,71%; tỷ lệ giải quyết TTHC qua bưu chính công ích là 15,12%...
     Trong giai đoạn 2021-2030, để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, huyện Chư Sê đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên môi trường mạng, phấn đấu triển khai cung cấp và thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC. Đẩy mạnh và triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 100% TTHC. Từng bước hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước huyện và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; ứng dụng công nghệ thông rin gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành trong hệ thống chính quyền các cấp, tăng cường việc xử lý văn bản, hồ sơ, công việc trên môi trường mạng.
     Chiều cùng ngày UBND huyện Chư Sê đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2019 và phát động thi đua năm 2020. Năm 2019, Hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện Chư Sê được duy trì và hoạt động có hiệu quả trong triển khai các phong trào thi đua và bình xét khen thưởng trên địa bàn huyện theo đúng quy định. Các phong trào thi đua “ Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”, “ Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới, “Gia Lai chung tay vì người nghèo” được phát động, triển khai đầy đủ, hiệu quả. Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã phát hiện và nhân rộng được nhiêu tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hình, đi đầu trong công tác góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
 

05 tập thể được UBND tỉnh Gia Lai tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất
sắc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019
     Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 05 tập thể, tặng bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Chủ tịch UBND huyện Chư Sê tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 36 cá nhân, 30 tập thể và 302 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; tặng giấy khen cho 56 tập thể và 122 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch Nhà nước năm 2019.
          HUY HOÀNG

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.