CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > HUYỆN CHƯ SÊ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP NGÀY 09/4

HUYỆN CHƯ SÊ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP NGÀY 09/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID – 19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

23/04/2020

     Ngày 22/4/2020, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê đã ký ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Điều phối thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện.
     Theo đó, Trưởng Ban Điều phối do bà Kpui H’BLê, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Xã hội làm Trưởng Ban


 Hình minh họa (nguồn internet)
     Ban Điều phối có nhiệm vụ giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; kiểm tra, thẩm định tham mưu UBND huyện phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định tại Mục II Nghị quyết 42/NQ-CP bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực cũng như tổ chức triển khai thực hiện, bố trí nguồn lực kịp thời hỗ trợ đối tượng quy định tại điểm 4 Mục II Nghị quyết 42/NQ-CP.
     Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
                                                                                     NGỌC TRANG

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.