CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > Họp thống nhất dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Họp thống nhất dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025

08/04/2021

     Sáng ngày 08/4/2021, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp với phòng chuyên môn của huyện và các đơn vị có liên quan để thống nhất dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cuộc họp do đồng chí Dương Mạnh Mẫn – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện và Lãnh đạo các đơn vị: Ban CHQS huyện, Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Chi cục thuế khu vực Chư Sê – Chư Pưh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Văn hóa thông tin& thể thao huyện, Ngân hàng CSXH – CN Chư Sê.Cuộc họp đã nghe đồng chí Đình Hồng Thuật – Trưởng phòng Tài chính&KH huyện thông qua Dự thảo kế hoạch hành động thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với mục tiêu xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm để cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ X, Chương trình hành động số 01-CTr/HU ngày 20/8/2020 thành các chỉ thị, nghị quyết, đề án, quy định, quy chế để tổ chức thực hiện. Phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan chịu trách nhiệm triển khai và đề ra lộ trình, thời gian hoàn thành. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành thống nhất nhận thức, hành động và xây dựng kế hoạch thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Với các chỉ tiêu cụ thể: Về Lĩnh vực phát triển kinh tế: Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đến năm 2025: 18.081 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021 - 2025: 9,6%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng 39,01%; thương mại - dịch vụ 33,69%; nông, lâm nghiệp 27,30%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025:  85,15 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn (giai đoạn 2021 - 2025):     1.476 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách là 5.429 tỷ đồng; Về lĩnh vực xã hội:  Tiêu chí hộ nghèo đến năm 2025 cơ bản xóa nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,4%/năm (Năm 2020: Tỷ lệ hộ nghèo là 2,76% theo tiêu chí đa chiều giai đoạn 2016 - 2021). Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong nhiệm kỳ: 03 xã, hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 08 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: Thêm 18 trường, 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia; toàn huyện có 47/50 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 94%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 13,91%.  Dân số trung bình đến năm 2025 là 130.375 người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm là 1,06%, trong đó tăng tự nhiên 0,99%; Về lĩnh vực môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 28%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt: 95%. Tỷ lệ xử lý chất thải rắn đạt: 95%; Về lĩnh vực an ninh quốc phòng: Tổ chức tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.
     Dự thảo cũng trình bày các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tại cuộc họp, Thủ trưởng các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp chi tiết đối với từng nhiệm vụ, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực mình theo dõi, phụ trách với mục đích hoàn thiện dự thảo kế hoạch hành động và đảm bảo kế hoạch hành động khi ban hành đảm bảo triển khai thực hiện đúng với Nghị quyết, Kế hoạch và phù hợp với thực tiễn của địa phương.


Đồng chí Dương Mạnh Mẫn – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, phát biểu kết luận cuộc họp.
     Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Mạnh Mẫn – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, chủ trì cuộc họp ghi nhận ý kiến đóng góp, tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp. Giao phòng Tài chính&KH tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động của huyện và trình UBND huyện ký ban hành. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các Chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Sê khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: (01) Tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp công nghiệp cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện; (02) Tạo tiền đề phát triển khu Công nghiệp Nam Pleiku, cụm Công nghiệp Chư Sê đồng thời phát triển năng lượng tái tạo gắn với phát triển du lịch của huyện và (03) xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị huyện Chư Sê./.
Thu Nguyễn

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.