CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > Huyện Chư Sê: Hội nghị sơ kết giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2

Huyện Chư Sê: Hội nghị sơ kết giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

04/09/2018

Chiều ngày 30/8/2018, tại hội trường 17/8, UBND huyện Chư Sê đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.C
Báo cáo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2018 nêu rõ: Qua ba năm triển khai thực hiện chương trình, dự án giảm nghèo, kết hợp các nguồn lực của Trung ương và địa phương, công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhờ có những chính sách hỗ trợ giảm nghèo của nhà nước đã giúp cho nhiều hộ gia đình được tiếp cận với các dịch vụ y tế, văn hoá, giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, tăng thu nhập,  cải thiện cuộc sống vươn lên thoát khỏi đói nghèo, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 20,76% năm 2016 xuống còn 9,04% năm 2018, bình quân mỗi năm giảm 3,9%. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã thắng thắn nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong công tác giảm nghèo thời gian qua, đó là: Công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tỷ lệ tái nghèo còn cao; mặt bằng dân trí không đồng đều; một bộ phận người nghèo không có ý chí vươn lên thoát nghèo, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước; đa số hộ nghèo sử dụng các nguồn vốn vay ưu đãi không đúng mục đích, hiệu quả thấp…Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo của cẩp uỷ, chính quyền một số địa phương đối với công tác giảm nghèo chưa quyết liệt; việc huy động các nguồn lực từ cộng đồng còn hạn chế…
Trên cơ sở đó, hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo trong thời gian đến./.
                                                                    Đức Chí

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.