CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > Tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban chỉ đạo thi h

Tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Chư Sê

27/12/2019

 
     Chiều ngày 21/12/2019, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Chư Sê đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai hoạt động năm 2020. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hồng Linh – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện trực tiếp chủ trì hội nghị


Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thu Nguyễn
 
       Năm 2019 Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Sê đã triển khai toàn diện các mặt công tác, được sự ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành và sự nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành 100% việc thi hánh án chủ động và theo đơn yêu cầu được đưa ra thi hành; phân loại có điều kiện và chưa có điều kiện cơ bản chính xác, khánh quan, trung thực. Đạt được kết quả cụ thể về việc, về tiền như sau:
     Về việc, tổng số việc thụ lý  là 1.477 việc, năm trước chuyển sang 569 việc, thụ lý mới 908 việc, ủy thác 13 việc; tổng số việc phải thi hành 1.464 việc; số việc có điều kiện giải quyết 1.091 việc; số việc đã giải quyết xong 811 việc; tỷ lệ giải quyết xong trên số có điều kiện (811/1.091 việc) đạt 74,3% (vượt 0,8% so với chỉ tiêu được giao); số chuyển kỳ sau 635 việc.
     Về tiền, tổng số tiền thụ lý là  103.265.090.000 đồng đồng, năm trước chuyển sang 73.145.585.000 đồng, thụ lý mới 30.119.505.000 đồng; số ủy thác 3.244.257.000 đồng, số phải thi hành 100.020.833.000 đồng, số có điều kiện thi hành 51.409.144.000 đồng, đã giải quyết xong 6.548.864.000 đồng đồng, đạt tỷ lệ 12,7%. Việc không hoàn thành chỉ tiêu về giá trị là do yếu tố khách quan.
     Công tác thi hành án đã có những chuyển biến tích cực như: bảo vệ việc cưỡng chế kê biên tài sản, cưỡng chế giao tài sản; tiến hành giao vật chứng, tài sản đúng hạn; tuyên truyền các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự tại địa phương; cung cấp kịp thời các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng phục vụ cho công tác kê biên, xử lý quyền sử dụng đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự; thực hiện kịp thời các thủ tục cấp giấy CNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá; cung cấp thông tin xác minh về những vụ việc mà đương sự khởi kiện Tòa  án giải quyết tranh chấp; các cơ quan, đơn vị cử thành phần tham gia đầy đủ, có trách nhiệm,…
     Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động củ Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện trong năm 2019 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục tròng thời gian tới đó là:
Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mang lại hiệu quả chưa cao, dẫn đến một số người thi hành án chây ỳ, dây dưa, kéo dài thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
Sự phối hợp giữa Chi cục thi hành án dân sự huyện với UBND các xã, thị trấn trong việc giáo dục người cháp hành án treo chấp hành khoản án phí, phạt tiền mang lại hiệu quả chưa cao do chưa có chế tài đủ sức răn đe các đối tượng này.
     Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã ghi nhận những kết quả Chi cục Thi hành án dân sự đã đạt được trong năm qua và yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện làm rõ thêm các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đạt tỷ lệ về tiền thấp. Dự báo trong thời gian tới sẽ phát sinh nhiều tranh chấp dân sự trên nhiều địa bàn của huyện cho nên công tác thi hành án hành chính cũng sẽ có nhiều phát sinh. Do đó, năm 2020 Chi cục thi hành án dân sự huyện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan và các địa phương trong công tác thi hành án dân sự huyện. Đặc biệt là phối hợp với các cơ quan trong kê biên tài sản là nhà ở và quyền sử dụng đất, xác minh điều kiện thi hành án của người thi hành án đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời; Rà soát lại các vụ việc chưa có điều kiện thi hành thuộc diện chủ động thi hành án, nếu đủ điều kiện miễn, giảm thì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân lập hồ sơ đề nghị Tòa àn xét miễn, giảm theo quy định; Tự kiểm tra việc phân loại án, làm rõ thực hiện số việc đang phải thi hành án, đề ra giải pháp thi hành cụ thể đối với từng vụ việc, phấn đấu năm 2020 đạt được chỉ tiêu do Cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai giao; Các phòng, ban, đơn vị và địa phương có liên quan phải tham gia đầy đủ trong việc cưỡng chế kê biên, giao tài sản theo đề nghị của Chi cục thi hành án dân sự huyện. Phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác truyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật./.
Thu Nguyễn

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.