Giới thiệu > Hộp thư điện tử
Ủy ban nhân dân xã – Địa chỉ mail: ubndalba.chuse@gialai.gov.vn
Võ Công Hòa – Bí thư Đảng ủy xã – Địa chỉ mail: hoavc.chuse@gialai.gov.vn
Nguyễn  Công Thảo – Phó Bí thư, CT HĐND xã – Địa chỉ mail: thaonc.chuse@gialai.gov.vn
Phạm Thị Mười – Phó CT HĐND xã – Địa chỉ mail: muoipt.chuse@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Công – CTUBND xã – Địa chỉ mail: congnv.chuse@gialai.gov.vn
Đinh Văn Tân – Phó CT UBND xã – Địa chỉ mail: tandv.chuse@gialai.gov.vn
Vũ Thị Huệ - VPTK xã – Địa chỉ mail: huevt.chuse@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Hằng – VPTK xã – Địa chỉ mail: hangnt.chuse@gialai.gov.vn
Lê Thị Kim Huệ - VHXH – Địa chỉ mail: hueltk.chuse@gialai.gov.vn
Lê Giáp Đạo – VHXH – Địa chỉ mail: daolg.chuse@gialai.gov.vn
Nguyễn Thái Doãn – Trưởng Công an xã – Địa chỉ mail: doannt.chuse@gialai.gov.vn
Hồ Sỹ Duẩn – Chỉ huy trưởng – Địa chỉ mail: duanhs.chuse@gialai.gov.vn
Phạm Thị Thanh Hưng – TCKT xã – Địa chỉ mail: hungptt.chuse@gialai.gov.vn
Phạm  Tiến Đạt – ĐCXD – Địa chỉ mail: datpt.chuse@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Tình – TPHT xã – Địa chỉ mail: tinhnth.chuse@gialai.gov.vn
 
 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.