Văn bản QPPL
LUAT-BAN-HANH-PL.jpg
Default news teaser image
470-QD-TRUNG TUYEN VIEN CHUC GIAO VIEN-huyen

470-QD-TRUNG TUYEN VIEN CHUC GIAO VIEN-huyen Taỉ tại đây470-QD-TRUNG-TUYEN-VIEN-CHUC-GIAO-VIEN-huyen.pdf

Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia LaiTẢI TẠI ĐÂYquan-ly-kinh-phi-khuyen-cong-đia-phuong-va-quy-đinh.docx

Default news teaser image
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊCH CHI TẾT BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

TẢI TẠI ĐÂYND-CHI-TIET-BIEN-PHAP-THI-HANH-LUAT-TIEP-CAN-TT.pdf

Default news teaser image
LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TẢI TẠI ĐÂYLUAT-NGAN-SACH.pdf


Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.