Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
2160/UBND-NL 23-10-2020
Số: 25/KH-BCĐ 22/09/2022 I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19;
- Căn cứ Công văn số 223/CV-BCĐ ngày 24/5/2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 UBND tỉnh Gia Lai về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19;
- Căn cứ Kế hoạch số 905/KH-UBND ngày 8/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
- Căn cứ Công văn số 1924/KSBT-PCBTN ngày 19/8/2022 của Sở Y tế về việc đăng ký đội tiêm chủng lưu động tăng tỷ lệ tiêm vắc xin năm 2022;
- Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-BCĐ ngày 10/8/2022 của Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Sê về kế hoạch tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer) đợt 48;
- Trên cơ sở Kế hoạch số 27C/KH-TYT ngày 22/9/2022 của Trạm Y tế xã Bar Măih về triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đợt 27 tiêm vét lần3 năm 2022.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Bar Măih lập kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn xã Bar Măih đợt 27 năm 2022, cụ thể như sau:
II. MỤC TIÊU
- Hoạt động tiêm chủng thực hiện theo Kế hoạch số 905/KH-UBND đã được phê duyệt.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vắc xin:
- Pfizer Biotech 100 Liều. Số lô: FW1123 Ngày hết hạn rã đông: 11/10/2022.
2. Đối tượng, phạm vi, thời gian, địa điểm triển khai
2.1. Đối tượng triển khai:
* Vắc xin Pfizer lô FW1123:
- Mũi 1,2,3 Đối với Vaccin Pfizer. Số lô: FW1123 (Hạn 11/10/2022)  từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi  khi đủ thời gian quy định của BYT.(Phải có người giám hộ đi kèm)
2.2. Thời gian: Triển khai tiêm 03 ngày (Sáng từ lúc 7h30’ đến 10h30’, chiều từ lúc 13h30’ đến 16h30’, từ ngày 24/9/2022 đến hết ngày 26/9/2022).
2.3. Địa điểm:
- Ngày 24/09/2022:
Trạm Y tế Bar Măih ( 02 làng Phăm Klăh và Phăm Kleo ngol)
- Ngày 25/9:  Sáng làng Phăm Ngol ( Nhà sinh hoạt cộng đồng Phăm Ngol)
- Ngày 26/9:  
+ Sáng làng phăm Ó (phăm Ó 1 Cũ Tại điểm trường học)
+ Chiều làng phăm Ó (phăm Ó 2 Cũ Tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Phăm ó)
3. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư
- Triển khai theo Kế hoạch đã được phê duyệt.
4. Công tác An toàn tiêm chủng.
- Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và hạn chế các sự cố trong tiêm chủng.
- Thực hiện theo công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.
- Thực hiện khám sàng lọc theo Quyết định số 5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên.

- Thực hiện xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo các Hướng dẫn chuyên môn:
+ Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
+ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu huyết khối sau tiêm Văc xin Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Đề phòng phản ứng phản vệ có thể xẩy ra khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tránh mất thời gian lấy thuốc ra khỏi tủ hoặc hộp thuốc vì diễn biến phản ứng phản vệ rất nhanh, yêu cầu mỗi bàn tiêm chủng trước khi tiêm vắ xin và tại khu vực theo dõi phản ứng  sau tiêm chủng phải chuẩn bị và xử trí như sau:
+ Chuẩn bị sẵn 01 bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, dậy kín kim tiêm bằng nắp).
+ Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, mạch nhanh nhỏ đau quặn bụng, ỉa chảy...) tiêm ngay 1/2 mg Adrenalin tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xứ trí theo Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.
+ Kết thúc buổi tiêm chủng NẾU không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml.
 5. Công tác truyền thông.
- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng.
- Cung cấp thông tin cho các cơ quan, đối tượng tiêm chủng về nội dung vắc xin Covid-19, tính an toàn và lợi ích của vắc xin, kể cả các sự cố bất lợi sau tiêm, các phản ứng phụ tại chỗ và toàn thân.
- Thông tin dựa trên tài liệu tập huấn hướng dẫn tiêm chủng vắc xin Covid-19 của Bộ Y tế.
6. Tổ chức buổi tiêm chủng.
- Đảm bảo trong phòng, chống dịch Covid-19: bố trí theo khung giờ hạn chế đông người tại buổi tiêm.
- Để buổi tiêm chủng được thông thoáng, không bị ùn tắc: nhân viên y tế hướng dẫn, tư vấn cho đối tượng tiêm chủng đọc kỹ và điền thông tin cá nhân vào các phiếu trước khi tiêm:
+ Tờ khai y tế.
+ Phiếu đồng ý tiêm chủng.
+ Giấy xác nhận tiêm chủng.
6.1. Sàng lọc đối tượng trước buổi tiêm chủng:
- Theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư số 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.
- Phân loại đối tượng theo Quyết định số 5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên.
- Trong trường hợp phát hiện người đi tiêm chủng là trường hợp nghi nhiễm hoặc tiếp xúc gần với trường hợp Covid-19 trong vòng 14 ngày cần dừng ngay buổi tiêm chủng và thực hiện quản lý các trường hợp này theo quy định.
* Lưu ý: Sử dụng bảng kiểm trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Nhân viên y tế thực hiện tư vấn cho đối tượng tiêm chủng đọc kỹ thông tin và ký phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng. Sau khi tiêm chủng vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch (thông điệp 5K).
6.2. Bố trí điểm tiêm chủng:
- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, vị trí chờ tiêm chủng thông thoáng, đủ ghế ngồi, đảm bảo khoảng cách giữa các ghế, bàn/vị trí tiêm chủng.
- Đảm bảo điều kiện đối với cơ sở tiêm chủng theo Điều 9, Nghị định số 104/2016/NĐ-CP.
- Bố trí thêm diện tích, phòng theo dõi 30 phút sau tiêm chủng.
- Lưu ý không sử dụng điều hòa trong buổi tiêm chủng.
- Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến hành kiểm tra thân nhiệt theo quy định tại điểm tiêm chủng.
6.3. Tổ chức buổi tiêm:
- Đón tiếp: Ghi danh sách, đo mạch, nhiệt, huyết áp; tư vấn, làm thủ tục theo quy định trước tiêm:
+ Hướng dẫn đối tượng tiêm chủng đọc kỹ thông tin bảng kiểm và ký phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng.
+ Sau khi tiêm chủng vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch “thông điệp 5K.
- Trung tâm Y tế chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức các bàn tiêm đảm bảo mỗi bàn tiêm do 01 cán bộ Y tế đã được tập huấn tiêm chủng đảm nhiệm.
- Theo dõi phản ứng sau tiêm: cán bộ Y tế theo dõi đối tượng trong suốt buổi tiêm, xử lý cấp cứu khi có sự cố.
- Xử lý rác thải trong tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục quản lý môi trường “Về việc hướng dẫn quản lý chất thải Y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19”.
7. Công tác đảm bảo tiêm chủng.
- Đảm bảo nhân lực, vật lực.
- Đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch.
- Giám sát điểm tiêm chủng.
- Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm.
- Hàng ngày báo cáo kết quả triển khai tiêm chủng và phản ứng sau tiêm.
8. Trách nhiệm từng đơn vị.
8.1. Đối với cơ sở tiêm chủng:
- Xếp lịch tiêm, thông báo đến từng địa phương và đơn vị được tiêm vắc xin.
- Trạm Y tế triển khai tiêm chủng phải quản lý đối tượng tiêm trên phần "Hồ sơ sức khỏe".
8.2. Đơn vị được tiêm vắc xin phòng Covid-19:
- Trạm Y tế xã, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã có trách nhiệm lập danh sách, điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu mà cơ quan Y tế yêu cầu.
- Danh sách tiêm vắc xin Covid-19 mà không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan Y tế thì coi như không được tiêm chủng trong đợt này.
Trên đây là Kế hoạch hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn xã Bar Măih đợt 27  tiêm vét lần 3 năm 2022. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
01/QĐ-UBND 06/01/2016 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

|< < 1 > >|

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.