Giới thiệu > Hộp thư điện tử
STT Họ & tên Chức vụ Gmail công vụ
01 Trương Văn Hoàng Bí thư  hoangtv.chuse@gialai.gov.vn
02 Lê Quang Chiến Phó bí thư CT HĐND chienlq.chuse@gialai.gov.vn
03 Nguyễn Văn Tùng Phó CT HĐND tungnv.chuse@gialai.gov.vn
04 Nguyễn Văn Thương Phó bí thư CT UBND thuongnv.chuse@gialai.gov.vn
05 Siu Bếp Phó CT UBND beps.chuse@gialai.gov.vn
06 Nguyễn Văn Toàn CT UBMTTQ toannv.chuse@gialai.gov.vn
07 A Ngăn CT Hội nông dân ngana.chuse@gialai.gov.vn
08 Đinh Nhôm CT Hội phụ nữ nhomd.chuse@gialai.gov.vn
09 Siu Phê Bí thư đoàn thanh niên phes.chuse@gialai.gov.vn
10 Phạm Văn Trường CT Hội cựu chiến binh truongpv.chuse@gialai.gov.vn
11 H' Mốt Văn phòng-Thống kê 1 moth.chuse@gialai.gov.vn
12 Phạm Thị Thúy Trâm Văn phòng-Thống kê 2  
13 Nguyễn Thị Thanh Hoà Tư pháp-Hộ tịch  hoantt.chuse@gialai.gov.vn
14 Phạm Trí Vượng Văn hoá xã hội 1 vuongpt.chuse@gialai.gov.vn
15 Lưu Thị Linh Chi Văn hoá xã hội 2 chilt.chuse@gialai.gov.vn
16 Lê Nữ Lan Quyên Tài chính-Kế toán quyenlnl.chuse@gialai.gov.vn
17 Đặng Thị Phương Thảo Địa chính-Nông nghiệp thaodtp.chuse@gialai.gov.vn
18 Lê Văn Dục Địa chính - Xây dựng duclv.chuse@gialai.gov.vn
19 Nguyễn Hoàng Cường Ban chỉ huy QS cuongnh.chuse@gialai.gov.vn
20 Nguyễn Hữu Oai Trưởng công an oainh.chuse@gialai.gov.vn

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.