Phổ biến giáo dục pháp luật > Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho Tổ Covid-19

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho Tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn xã Bar Măih

15/09/2021

Triển khai Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 30/8/2021 về việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bar Măih năm 2021.
Ngày 08/09/2021 Ủy ban nhân dân xã tổ chức buổi tuyên truyền phòng phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã. Nhằm hướng dẫn các thành viên trong Tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn xã Bar Măih nâng cao kỹ năng giám sát, phát hiện những đối tượng nguy cơ mắc bệnh Covid-19, từ đó đưa ra các biện pháp thực hiện tuyên truyền các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế nhằm ngăn chặn tình trạng có nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19 phát sinh và nâng cao kỹ năng tuyên truyền của Tổ Covid-19 về các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 được hiệu quả.