Thông tin tuyên truyền
Default news teaser image
Xe chở rác không được làm rơi chất thải, rò rỉ nước xuống đường

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định xe chở rác không được làm rơi chất thải, rò rỉ nước xuống đường.

Default news teaser image
Trình tự kiểm tra thực phẩm nhập khẩu năm 2023

Trình tự kiểm tra thực phẩm nhập khẩu năm 2023

Default news teaser image
13 hành vi bị cấm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Việt Nam

13 hành vi bị cấm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Việt Nam

Default news teaser image
Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm chức năng

1. Thực phẩm chức năng là gì?Theo khoản 23 Điều 2 Luật An toàn vệ sinh thực phẩm 2010 thì thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học.2. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm chức năngĐiều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm chức năng theo Điều 14 Luật An toàn vệ sinh thực phẩm 2010 như sau:- Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 Luật An toàn vệ sinh thực phẩm 2010:+ Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy...

Default news teaser image
Giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Default news teaser image
Tăng cường bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong trường học

Tăng cường bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong trường học  

Default news teaser image
Xử lý nghiêm cơ sở giết mổ không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm

Xử lý nghiêm cơ sở giết mổ không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm  

Default news teaser image
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Default news teaser image
TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃPhó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vừa ký Quyết định số 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo này.Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển KTTT, HTX.Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 20-NQ...

Default news teaser image
TRIỂN KHAI MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG, PHỤC HỒI NHANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai; thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ và Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1340/KH-UBND, ngày 06/6/2023 về triển khai thực hiện một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.