Thông tin tuyên truyền > Sản xuất, kinh doanh vụ mùa > CHƯ SÊ TỔNG KẾT SẢN XUẤT VỤ MÙA, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2020-2021

CHƯ SÊ TỔNG KẾT SẢN XUẤT VỤ MÙA, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2020-2021

11/11/2020

Theo báo cáo của các địa phương, diện tích sản xuất vụ Mùa 2020 trên địa bàn huyện ước đạt 32.793,2 ha cây trồng các loại; đạt 100,13%  so với KH và tăng 3,81% so với vụ Mùa 2019. Trong đó: Lúa: 2.780 ha; đạt 100%KH và tăng 3% so với vụ Mùa 2019. Ngô: 2.480 ha; đạt 100% KH và tăng 4,07% so với vụ Mùa 2019. Cây có củ: 1.380 ha; đạt 103% KH và giảm 5% so với vụ Mùa 2019. Cây thực phẩm: 1.419 ha; đạt 100% KH và tăng 6,77% so với vụ Mùa 2019. Cây công nghiệp ngắn ngày (CNNN): 1.055 ha; đạt 100% KH và tăng 9,33% so với vụ Mùa 2019. Cây hàng năm khác: 120 ha, đạt 100% KH và bằng với vụ Mùa 2019. Cây công nghiệp dài ngày (CNDN): 20.663,2 ha; đạt 100,02% KH và tăng 0,81% so với vụ Mùa 2019. Cây ăn quả, cây dược liệu và cây lâu năm khác: 2.896 ha; đạt 100% KH và tăng 3,8% so với vụ Mùa 2019. Ước thực hiện cả năm 2020, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 34.793,2 ha; đạt 100,13% KH và tăng 1,63% so với năm 2019.
     Đối với công tác trồng tái canh cà phê; trong năm 2020, trên địa bàn huyện đã tổ chức trồng tái canh được 320 ha cà phê. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ tái canh 266,25 ha (292.875 cây giống cà phê cho 474 hộ đăng ký), và các hộ dân tự thực hiện tái canh cà phê 53,75 ha. Đối với việc phát triển cây ăn quả, trong năm 2020 đã trồng mới được 847 ha; trong đó: chanh leo 378 ha; chuối 320 ha; sầu riêng 216 ha; bơ 591 ha, xoài 17,3 ha; cây ăn quả khác 573,7 ha; chủ yếu trồng nhỏ lẻ, phân tán, trồng xen trong các vườn cây công nghiệp với các loại cây chủ yếu là bơ, sầu riêng, chuối, mít, chanh dây, nhãn.... Một số giống cây ăn quả được người dân sử dụng trồng nhiều hiện nay là các giống lai, ghép, năng suất cao như: sầu riêng Ri6, Mon Thong; Bơ Booth, bơ 034; chanh dây Đài Loan, Nhật Bản; mít Thái…
 


Những ruộng lúa vàng chuẩn bị cho thu hoạch tại xã Ayun
     Để bảo đảm sản xuất vụ mùa đạt hiệu quả, huyện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phổ biến cơ cấu giống và lịch gieo trồng vụ mùa đến từng thôn làng, hộ gia đình; đồng thời hướng dẫn cho người dân vệ sinh đồng ruộng, gieo sạ, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật... Kịp thời khuyến cáo, tư vấn các giống cây trồng mới, chất lượng cao...  như các giống lúa HT1, ML4900, Thiên ưu, ML 48, các giống địa phương năng suất, chất lượng cao, gạo ngon cơm mềm; các giống ngô lai Bioseed 9698, CP888, LVN 10, ngô biến đổi gen kháng sâu cho năng suất cao, cứng cây, chịu hạn tốt; các giống sắn KM98-5, KM94, KM140, KM419 có năng suất, hàm lượng tinh bột cao, phù hợp với công nghiệp chế biến; các giống mía K84-200, Suphanburi7, KK3, KK6,K88-65, K88-92; các giống đậu xanh ĐXBĐ.07, ĐXBĐ.09...; giống đậu lạc  HL25, L14, L25,… đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật tư, phân bón để nông dân gieo trồng đạt kết quả. Khuyến khích người dân chuyển đổi những diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn cần ít nước; nhân rộng mô hình cánh đồng liên kết chất lượng cao; hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp canh tác tổng hợp như: IPM, ICM ngay từ đầu vụ.  
     Năm 2021, dự kiến kế hoạch gieo trồng toàn huyện là 35.933,3 ha, trong đó diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 2020 – 2021 là 2.005 ha với 1.605 ha cây lương thực; 1.605 ha lúa Đông Xuân; 350 ha rau màu các loại; 50 ha cây hàng năm khác. Đồng thời, dự kiến chuyển đổi 73,5 ha đất lúa 1 vụ và 2 vụ sang trồng cây hàng năm; 03 ha đất lúa 02 vụ sang trồng cây lâu năm; chuyển đổi 100 ha lúa 1 vụ tại xã Ayun sang trồng 2 vụ; chuyển đổi một số diện tích lúa thường xuyên bị hạn tại sang trồng ngô sinh khối.
     Để triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 đạt hiệu quả, thời gian tới huyện tiếp tục hướng dẫn các địa phương chỉ đạo sản xuất, gieo trồng đúng cơ cấu giống, thời vụ; chú trọng sử dụng các giống lúa trung, ngắn ngày có năng suất, chất lượng tốt, thích nghi với điều kiện sinh thái, phù hợp với thị trường, chống chịu thời tiết đồng thời đảm bảo an toàn dịch bệnh trong sản xuất. Tăng cường đầu tư thâm canh, nâng cao hiệu quả công tác phòng trừ dịch hại để tăng năng suất, sản lượng. Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với thị trường trên cơ sở phát huy lợi thế, nhất là chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả hơn; xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng gắn với mô hình cánh đồng lớn để liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các nhà máy, cơ sở chế biến. Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đặc biệt là việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; chú trọng các biện pháp phòng trừ tổng hợp theo hướng an toàn sinh học, thân thiện với môi trường... Quan tâm phát triển thủy lợi, đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về vật tư, phân bón, giống cây trồng. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, định hướng của huyện về sản xuất nông nghiệp, triển khai các chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư cánh đồng lớn gắn với bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.
     Với việc bám sát khung lịch thời vụ, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, chú trọng chuyển dịch cơ cấu giống, với sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và ngành chuyên môn cùng với nỗ lực của bà con nông dân trong chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho sản xuất; huyện phấn đấu có một mùa vụ bội thu, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch đề ra./.
    L.L   

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.