Tin tức > Hoạt động xã > Bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 xã Bờ Ngoong

Bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 xã Bờ Ngoong

25/08/2022

    

Sáng 17/7/2022, hơn 1783  cử tri đại diện hộ gia đình toàn xã Bờ Ngoong đã đi bầu cử trực tiếp chức danh Trưởng thôn,  nhiệm kỳ 2022- 2025. Ngay từ sáng sớm cử tri đã đến rất đông tại các điểm bỏ phiếu để dự khai mạc và nghe phổ biến, hướng các thủ tục, sau đó tiến hành bỏ phiếu. Tại đây, mọi công tác tổ chức bầu cử như: Niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, cơ sở vật chất, thùng phiếu, buồng bỏ phiếu kín… đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo quy định.
d2effa74edac28f271bd.jpgCử tri bỏ phiếu bầu trưởng thôn
Kết quả bầu cử:
+ Ông: Hoàng Văn Tùng trúng cử Thôn trưởng thôn Đồng Tâm với số phiếu 137/164, đạt 83,5% so với số phiếu bầu hợp lệ.
+ Ông: Hoàng Văn Thạch trúng cử Thôn trưởng thôn Đoàn Kết với số phiếu 163/170, đạt 95,9% so với số phiếu bầu hợp lệ.
+ Ông: Phạm Hữu Biết cử Thôn trưởng thôn 16 với số phiếu 130/140 đạt 92,85% so với số phiếu bầu hợp lệ.
+ Ông: Kpuih H’Men trúng cử Thôn trưởng làng Amo với số phiếu 195/247 đạt 78,95% so với số phiếu bầu hợp lệ.
+ Ông: Kpuih Nhẽ trúng cử Thôn trưởng làng PaPết với số phiếu 218/224 đạt 97,3% so với số phiếu bầu hợp lệ.
+ Ông: Đinh Nhanh trúng cử Thôn trưởng làng Quái với số phiếu 176/176 đạt 100% so với số phiếu bầu hợp lệ.
+ Ông: Lê Quang Chức trúng cử Thôn trưởng làng Thoong Nha với số phiếu 194/206 đạt 94,1% so với số phiếu bầu hợp lệ.
+ Ông: Đinh Yuk trúng cử Thôn trưởng làng Puih Jri với số phiếu 229/231 đạt 99,1% so với số phiếu bầu hợp lệ.
+ Ông: Đinh Phyêng trúng cử Thôn trưởng làng Dnâu với số phiếu 140/140 đạt 100% so với số phiếu bầu hợp lệ.
+ Ông: Quách Văn Luân trúng cử Thôn trưởng thôn Tân Tiến với số phiếu 91/116 đạt 78,4% so với số phiếu bầu hợp lệ.
Thôn, làng là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ và các hình thức tự quản của cộng đồng, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Cuộc bầu cử góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn những người nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín trong cộng đồng dân cư, đủ sức khỏe, khả năng sáng tạo, triển khai thực hiện tốt công tác vận động và quản lý xã hội ở thôn, làng./.
 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.