Tin tức > Nông thôn mới > CHƯ SÊ: THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG ĐỒNG BÀO DÂ

CHƯ SÊ: THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ” NĂM 2018

17/12/2018

          Chư Sê là một huyện miền núi có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống với 12.121 hộ; 56.981 khẩu (chiếm gần 45% dân số; chủ yếu là dân tộc Jrai và Bahnar). Theo thống kê trong 09 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn huyện xảy ra 122 trường hợp tảo hôn, 03 trường hợp kết hôn cận huyết, trong đó nhiều nhất ở độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi ở nữ và 17 đến 19 tuổi ở nam. Tỷ lệ tảo hôn ở nữ giới cao hơn gấp 3,5 lần so với nam giới (có 95 trường hợp nữ giới, 27 trường hợp nam giới tảo hôn); xảy ra ở dân tộc Jrai và Bahnar, nhiều nhất tập trung ở xã Ia Tiêm (24 trường hợp), xã BarMaih (09 trường hợp), H’Bông (10 trường hợp), Ayun (08 trường hợp. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều nơi vẫn còn phong tục hứa hôn; sự hạn chế tiếp cận kiến thức pháp luật của đồng bào; việc thiếu trang bị kỹ năng sống, thông tin về sức khỏe sinh sản đối với học sinh miền núi; sự vào cuộc của chính quyền địa phương để ngăn chặn tình trạng này chưa mạnh mẽ, quyết liệt…            Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025” và Kế hoạch số 1298/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về điều chỉnh thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh; trong năm 2018, huyện Chư Sê đã tiến hành triển khai thực hiện 01 mô hình“Nâng cao chất lượng dân số dân tộc ít người, giảm tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” năm 2018 tại 02 xã (Ayun, Ia Glai) và 02 trường (THCS Dân tộc Nội trú, THPT Nguyễn Văn Cừ) từ nguồn kinh phí thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Dân số - KHH Gia đình với các nội dung về: Tuyên truyền về Luật hôn nhân và Gia đình; nguy cơ, hậu quả của tảo hôn và kết hôn cận huyết; đưa các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em… vào hương ước, quy ước của thôn làng; duy trì các điểm truyền thông tư vấn và tổ chức các nhóm sinh hoạt; hỗ trợ cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ; tư vấn và giáo dục kỹ năng sống; hỗ trợ các hoạt động tư pháp, đăng ký kết hôn, làm giấy khai sinh…
          Phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số tổ chức 01 mô hình điểm thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại xã Hbông năm 2018 với trên 70 lượt người tham dự. Đồng thời hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ tư vấn tiền hôn nhân của Mô hình thí điểm về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS tại xã H’Bông gồm 50 thành viên có trách nhiệm phát hiện, tư vấn, vận động nhân dân tại thôn/bản nơi cư trú không tảo hôn và kết hôn cận huyết thống; báo cáo ban chủ nhiệm câu lạc bộ để bàn bạc, tìm ra các phương án phù hợp nhằm can thiệp, ngăn chặn kịp thời các trường hợp có nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.
          Chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn tổ chức thành lập câu lạc bộ; đoàn trường tổ chức sinh hoạt “Tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh”.  Hướng dẫn các trường học tích hợp, lồng ghép thông qua các môn học để tuyên truyền, giáo dục về Luật hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Chú trọng làm tốt công tác duy trì sĩ số đối với học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số. Kịp thời nắm bắt diễn biến, tâm tư của học sinh để có biện pháp phối hợp, ngăn chặn kịp thời. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các tổ chức chính trị - xã hội, già làng, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết.
          Tổ chức 22 buổi tuyên truyền tại cơ sở; cấp 1.144 cuốn tài liệu, sổ tay; tổ chức 04 buổi sinh hoạt ngoại khóa; sinh hoạt 20 câu lạc bộ; phát hành 17 tin, bài trên Đài TT-TH huyện về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Lồng ghép tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, lễ hội nhằm tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. Tiếp nhập và cấp phát cho UBND các xã, thị trấn 2.250 tờ rơi cùng 40 đĩa DVD, 40 đĩa CD và 01 cụm pano từ Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền về thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS trên địa bàn huyện năm 2018.
 
                                                  p8171218_resize.png
 
Cụm pano tuyên truyền đặt phía trước Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chư Sê        
          Thông qua các hoạt động đó đã góp phần nâng cao nhận thức và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống trên địa bàn. Tuy nhiên, để giảm thiểu bền vững tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cần tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền về những tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống mang lại; nâng cao nhận thức của hệ thống chính quyền cơ sở; vận động đồng bào từng bước xóa bỏ những tập tục lạc hậu về hôn nhân và gia đình nhằm thay đổi hành vi, từng bước hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; nêu gương người tốt việc tốt trong việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền vận động, thuyết phục và giải quyết có hiệu quả tình trạng tảo hôn, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để răn đe. Trên tinh thần đó, huyện Chư Sê phấn đấu đến năm 2020 sẽ cơ bản ngăn chặn được tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực ở khu vực miền núi huyện nhà.
                                                                           Lê Loan - phòng Dân tộc
                                                                 (Theo nguồn Trang thông tin điện tử huyện Chư Sê)

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.